Skip to main content

Európska dátová stratégia

EÚ má v úmysle sa stať nasledovaniahodným príkladom spoločnosti, ktorá za svoju silu vďačí údajom

Cieľom Európskej dátovej stratégie je dosiahnuť, aby sa EÚ stala lídrom v spoločnosti založenej na údajoch. Vytvorenie jednotného trhu s údajmi umožní voľný pohyb údajov v celej EÚ, ako aj medzi jednotlivými sektormi v prospech podnikov, výskumných pracovníkov a verejných správ.

Správa údajov

Jednotný trh s údajmi

EÚ vytvára jednotný trh s údajmi, kde:

 • môžu údaje voľne prúdiť po celej EÚ a naprieč odvetviami v prospech všetkých,
 • sa plne dodržiavajú európske pravidlá, najmä právne predpisy v oblasti ochrany súkromia a osobných údajov, ako aj hospodárskej súťaže,
 • platia spravodlivé, praktické a jasné pravidlá prístupu k údajom a ich využívania.

EÚ sa stane atraktívnym, bezpečným a dynamickým dátovým hospodárstvom vďaka:

 • stanoveniu jasných a spravodlivých pravidiel prístupu k údajom a ich opätovného využívania,
 • investíciám do nástrojov a infraštruktúry novej generácie na uchovávanie a spracovanie údajov,
 • spojeniu síl v rámci európskej cloudovej kapacity,
 • zlučovaniu európskych údajov z kľúčových sektorov v spoločných a interoperabilných dátových priestoroch,
 • vybaveniu používateľov právami, nástrojmi a zručnosťami potrebnými na to, aby si zachovali nad údajmi plnú kontrolu.

Európsky akt o údajoch

Komisia chce prostredníctvom európskeho aktu o údajoch, ktorého návrh bol predložený vo februári 2022, sprístupniť viac údajov na použitie a stanoviť pravidlá týkajúce sa toho, kto môže mať prístup ku ktorým údajom a na aké účely ich môže používať vo všetkých hospodárskych odvetviach v EÚ. Z právnych, hospodárskych a technických dôvodov nebolo možné údaje doposiaľ dostatočne využívať. Očakáva sa však, že nové pravidlá vygenerujú do roku 2028 pre členské štáty EÚ dodatočný HDP vo výške 270 miliárd EUR.

Spotrebitelia a podniky vytvárajú pri používaní výrobkov a služieb údaje. Vďaka aktu o údajoch budú mať úžitok z:

 • nižších cien za popredajné služby a opravu svojich pripojených predmetov,
 • nových príležitostí na využívanie služieb založených na prístupe k týmto údajom,
 • lepšieho prístupu k údajom, ktoré zhromažďujú alebo vytvárajú jednotlivé zariadenia.

Ak budú mať spotrebitelia a používatelia, ako sú poľnohospodári, letecké spoločnosti alebo stavebné spoločnosti viac informácií, budú môcť prijímať lepšie rozhodnutia, ako napríklad nákup kvalitnejších alebo udržateľnejších výrobkov a služieb, čím budú prispievať k cieľom Európskej zelenej dohody.

Príklady využitia priemyselných a komerčných údajov

 • Tisícky snímačov v prúdových motoroch zbierajú a odosielajú údaje na zaistenie efektívnej prevádzky.
 • Veterné parky využívajú priemyselné údaje na zníženie vizuálneho vplyvu a optimalizáciu sily vetra.
 • Navigácia na obchádzanie zhustenej premávky v reálnom čase môže ušetriť až 730 miliónov hodín. V prepočte na náklady práce to znamená až 20 miliárd EUR.
 • Informovanie o meškaniach vlakov v reálnom čase môže ušetriť 27 miliónov pracovných hodín. V prepočte na náklady práce to je 740 miliónov EUR.
 • Lepšie prideľovanie zdrojov na boj proti malárii by mohlo na nákladoch na zdravotnú starostlivosť celosvetovo ušetriť až 5 miliárd EUR.

Prognózované údaje na rok 2025

530 %

nárast objemu údajov vo svete

z 33 zettabajtov v roku 2018 na 175 zettabajtov

829 miliárd EUR

hodnota dátového hospodárstva v EÚ27

z 301 miliárd EUR (2,4 % HDP EÚ) v roku 2018

10,9 milióna

odborníci v oblasti údajov v EÚ27

z 5,7 milióna v roku 2018

65 %

Percento obyvateľstva EÚ so základnými digitálnymi zručnosťami

z 57 % v roku 2018

Dokumenty

 

23 FEBRUÁR 2022
Proposal for a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act)
English
(HTML)
Stiahnuť

 

23 FEBRUÁR 2022
Factsheet: Data Act
English
(HTML)
Stiahnuť

 

23 FEBRUÁR 2022
Overview of the common European data spaces
English
(HTML)
Stiahnuť

 

19 FEBRUÁR 2020
Oznámenie: Európska dátová stratégia
slovenčina
(288.31 KB - HTML)
Stiahnuť

 

19 FEBRUÁR 2020
Factsheet: the European data strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

 

7 JÚL 2020
Data governance and data policies at the European Commission
English
(584.57 KB - PDF)
Stiahnuť