Skip to main content

Eiropas Datu stratēģija

Panākt, ka ES kļūst par digitālas sabiedrības paraugu

Eiropas Datu stratēģijas mērķis ir padarīt ES par līderi uz datiem balstītā sabiedrībā. Vienota datu tirgus izveide nodrošinās datu brīvu apriti Eiropas Savienībā un starp nozarēm — ieguvēji no tā būs uzņēmumi, pētnieki un valsts pārvaldes iestādes.

Datu pārvaldība

Vienots datu tirgus

ES izveidos vienotu datu tirgu, kurā:

 • dati būs pieejami gan visā ES, gan starp nozarēm visu personu interesēs;
 • pilnībā tiks ievēroti ES noteikumi, jo īpaši privātuma un datu aizsardzības, kā arī konkurences tiesību jomā;
 • būs taisnīgi, praktiski un skaidri datu piekļuves un izmantošanas noteikumi.

ES kļūs par pievilcīgu, drošu un dinamisku datu ekonomiku:

 • nosakot skaidrus un taisnīgus noteikumus attiecībā uz piekļuvi datiem un to atkalizmantošanu;
 • investējot nākamās paaudzes rīkos un infrastruktūrās, kurās dati tiks glabāti un apstrādāti;
 • apvienojot spēkus Eiropas mākoņdatošanas jaudas jomā;
 • apkopojot Eiropas galveno nozaru datus kopīgās un sadarbspējīgās datu telpās;
 • sniedzot lietotājiem tiesības, rīkus un prasmes, ar ko viņi varēs pilnībā kontrolēt savus datus.

Eiropas Datu akts

Ar 2022. gada februārī ierosināto Eiropas Datu aktu Komisija vēlas darīt pieejamu lielāku datu apjomu un visās ES ekonomikas nozarēs noteikt, kas un kādiem nolūkiem konkrētus datus var izmantot. Līdz šim neatrisinātu juridisku, ekonomisku un tehnisku jautājumu dēļ dati netiek izmantoti pilnā mērā, un ar jaunajiem noteikumiem tam būtu jāmainās. Paredzams, ka jaunie noteikumi ES dalībvalstīm līdz 2028. gadam radīs papildu IKP 270 miljardu eiro apmērā.

Patērētāji un uzņēmumi ģenerē datus, kad viņi izmanto produktus un pakalpojumus. Pateicoties Datu aktam, viņi varēs izmantot šādas priekšrocības:

 • zemākas cenas par pēcpārdošanas pakalpojumiem un satīkloto objektu remontu;
 • jaunas iespējas izmantot pakalpojumus, kuru pamatā ir piekļuve šiem datiem;
 • labāka piekļuve ierīču savāktiem vai radītiem datiem.

Saņēmuši plašāku informāciju, patērētāji un lietotāji, kā lauksaimnieki, aviokompānijas, būvniecības uzņēmumi, spēs pieņemt labākus lēmumus, piemēram, iegādāties kvalitatīvākus vai ilgtspējīgākus produktus un pakalpojumus, tādējādi veicinot zaļā kursa mērķu sasniegšanu.

Rūpniecības datu un komercdatu izmantošanas piemēri

 • Ar tūkstošiem sensoru aprīkotie reaktīvie dzinēji ievāc un nosūta datus atpakaļ, lai nodrošinātu efektīvu darbību.
 • Vējparki izmanto rūpniecības datus, lai samazinātu vizuālo ietekmi un optimizētu vēja enerģiju.
 • Reāllaika satiksmes noslogojuma novēršanas navigācija ļauj ietaupīt līdz pat 730 miljoniem stundu. Darbaspēka izmaksās tie ir līdz pat 20 miljardiem eiro.
 • Reāllaikā veikta ziņošana par vilcienu kavēšanos ļauj ietaupīt 27 miljonus darba stundu. Darbaspēka izmaksās tie ir 740 miljoni eiro.
 • Labāka resursu sadale malārijas apkarošanai visā pasaulē ļautu samazināt veselības aprūpes izmaksas par 5 miljardiem eiro.

Prognozes 2025. gadam

530 %

globālā datu apjoma palielinājums

no 33 zetabaitiem 2018. gadā līdz 175 zetabaitiem

829 miljardi eiro

datu ekonomikas apmērs ES–27

2018. gadā: 301 miljards eiro (2,4 % no ES IKP)

10,9 miljoni

datu nozares speciālisti ES–27

2018. gadā: 5,7 miljoni

65 %

digitālās pamatprasmes apguvušo ES iedzīvotāju īpatsvars

2018. gadā: 57 %

Dokumenti

 

23 FEBRUĀRIS 2022
Proposal for a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act)
English
(HTML)
Lejupielādēt

 

23 FEBRUĀRIS 2022
Factsheet: Data Act
English
(HTML)
Lejupielādēt

 

23 FEBRUĀRIS 2022
Overview of the common European data spaces
English
(HTML)
Lejupielādēt

 

19 FEBRUĀRIS 2020
Paziņojums: Eiropas Datu stratēģija
latviešu
(HTML)
Lejupielādēt

 

19 FEBRUĀRIS 2020
Factsheet: the European data strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt

 

7 JŪLIJS 2020
Data governance and data policies at the European Commission
English
(584.57 KB - PDF)
Lejupielādēt