Skip to main content

Strategia europeană privind datele

Dorim ca UE să devină un model de urmat într-o societate bazată pe date

Strategia europeană privind datele caută să facă din UE un lider într-o societate bazată pe date. Crearea unei piețe unice a datelor va permite libera circulație a datelor în cadrul UE și între sectoare, în beneficiul întreprinderilor, al cercetătorilor și al administrațiilor publice.

Guvernanța datelor

O piață unică a datelor

UE creează o piață unică a datelor în care:

 • datele pot circula în cadrul UE și între sectoare, în beneficiul tuturor
 • normele europene, în special cele referitoare la confidențialitatea și protecția datelor, precum și dreptul concurenței, sunt respectate pe deplin
 • normele privind accesul la date și utilizarea datelor sunt corecte, practice și clare

UE va deveni o economie bazată pe date atractivă, sigură și dinamică prin:

 • stabilirea unor norme clare și echitabile privind accesul la date și reutilizarea acestora
 • investiții în noua generație de instrumente și infrastructuri de stocare și prelucrare a datelor
 • unirea forțelor pentru dezvoltarea capacității europene în domeniul tehnologiei cloud
 • punerea în comun a datelor europene din sectoarele cheie, utilizând spații de date comune și interoperabile
 • punerea la dispoziția utilizatorilor a unor drepturi, instrumente și competențe care să le permită să-și păstreze controlul deplin asupra datelor lor

Legea europeană privind datele

Prin Legea europeană privind datele propusă în februarie 2022, Comisia caută să sporească disponibilitatea datelor pentru utilizare și să stabilească norme cu privire la cine și ce date poate accesa și folosi și la scopurile pentru care poate face acest lucru, în toate sectoarele economice din UE. Se preconizează că noile norme vor genera, până în 2028, un PIB suplimentar de 270 de miliarde EUR pentru statele membre ale UE, datorită soluționării unor aspecte juridice, economice și tehnice care conduc la utilizarea insuficientă a datelor.

Consumatorii și întreprinderile generează date prin utilizarea de produse și servicii. Grație Legii privind datele, aceștia vor beneficia de:

 • prețuri mai mici pentru serviciile post-vânzare și pentru repararea obiectelor conectate
 • noi oportunități de utilizare a serviciilor care se bazează pe accesul la aceste date
 • un acces mai bun la datele colectate sau produse de dispozitive.

Dacă au acces la mai multe informații, consumatorii și utilizatorii datelor (fermierii, companiile aeriene, societățile de construcții etc.) pot lua decizii mai judicioase. De exemplu, pot hotărî să cumpere produse și servicii mai bune sau mai durabile, contribuind astfel și la atingerea obiectivelor Pactului verde.

Exemple de utilizare industrială și comercială a datelor

 • Motoarele cu reacție care conțin mii de senzori colectează și transmit înapoi datele pentru a asigura o funcționare eficientă.
 • Parcurile eoliene folosesc date industriale pentru a reduce impactul vizual și a optimiza producția de energie eoliană.
 • Navigația care utilizează măsuri de evitare a traficului în timp real poate economisi până la 730 de milioane de ore, ceea ce înseamnă economii cu forța de muncă de până la 20 de miliarde EUR.
 • Notificarea în timp real a întârzierilor trenurilor poate conduce la economisirea a 27 de milioane de ore de lucru, ceea ce înseamnă economii de 740 de milioane EUR cu costurile forței de muncă.
 • La nivel mondial, o mai bună alocare a resurselor pentru combaterea malariei ar putea duce la economii de până la 5 miliarde EUR din costurile asistenței medicale.

Cifre preconizate pentru 2025

530 %

procentul cu care va crește volumul global de date

de la 33 ZB în 2018 la 175 ZB

829 miliarde EUR

valoarea economiei datelor în UE-27

față de 301 miliarde EUR (2,4 % din PIB-ul UE) în 2018

10,9 milioane

numărul de profesioniști în domeniul datelor în UE-27

față de 5,7 milioane în 2018

65 %

procentul din populația UE care va avea competențe digitale de bază

față de 57 % în 2018

Documente

 

23 FEBRUARIE 2022
Proposal for a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act)
English
(HTML)
Descărcați

 

23 FEBRUARIE 2022
Factsheet: Data Act
English
(HTML)
Descărcați

 

23 FEBRUARIE 2022
Overview of the common European data spaces
English
(HTML)
Descărcați

 

19 FEBRUARIE 2020
Comunicare: O strategie europeană privind datele
română
(297.42 KB - HTML)
Descărcați

 

19 FEBRUARIE 2020
Factsheet: the European data strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Descărcați

 

7 IULIE 2020
Data governance and data policies at the European Commission
English
(584.57 KB - PDF)
Descărcați