Skip to main content

Evropska strategija za podatke

EU kot zgled za družbo, ki izkorišča moč podatkov

Cilj evropske strategije za podatke je EU zagotoviti vodilno vlogo v podatkovni družbi. Z oblikovanjem enotnega trga za podatke bodo lahko podatki krožili znotraj EU in med sektorji v dobrobit podjetij, raziskovalcev in javnih uprav.

Upravljanje podatkov

Enotni trg za podatke

Na enotnem trgu za podatke, ki ga oblikuje EU:

 • bodo lahko podatki krožili znotraj EU in med sektorji, kar bo koristilo vsem
 • v celoti se bodo spoštovali evropski predpisi, zlasti o varstvu zasebnosti in osebnih podatkov, ter konkurenčno pravo
 • pravila za dostop do podatkov in njihovo uporabo bodo pravična, praktična in jasna

Za privlačno, varno in dinamično podatkovno gospodarstvo bo EU:

 • določila jasna in pravična pravila o dostopu in ponovni uporabi podatkov
 • vlagala v standarde, orodja in infrastrukture naslednje generacije za hrambo in obdelavo podatkov
 • združevala moči v zmogljivosti na področju evropskega računalništva v oblaku
 • združevala evropske podatke v ključnih sektorjih s skupnimi in interoperabilnimi podatkovnimi prostori
 • zagotavljala uporabnikom pravice, orodja in znanja ter spretnosti, da ohranijo popoln nadzor nad svojimi podatki

Evropski akt o podatkih

Komisija želi z evropskim aktom o podatkih, predlaganim februarja 2022, dati na voljo več podatkov za uporabo in določiti pravila o tem, kdo lahko katere podatke uporablja in do katerih podatkov dostopa v katere namene v vseh gospodarskih sektorjih v EU. Z novimi pravili naj bi bilo z reševanjem pravnih, gospodarskih in tehničnih težav, zaradi katerih se podatki premalo uporabljajo, do leta 2028 ustvarjenih dodatnih 270 milijard evrov BDP za države članice EU.

Potrošniki in podjetja z uporabo proizvodov in storitev ustvarjajo podatke. Na podlagi akta o podatkih bodo deležni naslednjih koristi:

 • cenejše poprodajne storitve in popravila povezanih predmetov
 • nove priložnosti za uporabo storitev, ki temeljijo na dostopu do teh podatkov
 • boljši dostop do podatkov, ki jih zbirajo ali ustvarjajo stroji

Z več informacijami bodo lahko potrošniki in uporabniki, kot so kmetje, letalske družbe ali gradbena podjetja sprejemali boljše odločitve, kot je nakup kakovostnejših ali bolj trajnostnih proizvodov in storitev, s čimer bodo med drugim prispevali k ciljem zelenega dogovora.

Primeri industrijske in komercialne uporabe podatkov

 • Reakcijski motorji s tisočimi tipal zbirajo in prenašajo podatke, da se zagotovi učinkovito delovanje.
 • Vetrna polja uporabljajo industrijske podatke za zmanjšanje vizualnega učinka in optimizacijo moči vetra.
 • Z navigacijskim sistemom za izogibanje prometu v realnem času se lahko prihrani do 730 milijonov ur. To predstavlja do 20 milijard evrov stroškov dela.
 • Z obveščanjem o zamudah vlakov v realnem času se lahko prihrani 27 milijonov delovnih ur. To v stroških dela znese 740 milijonov evrov.
 • Z boljšim razporejanjem virov za boj proti malariji bi lahko prihranili do 5 milijard evrov pri stroških za zdravstveno varstvo na svetovni ravni.

Predvideni podatki za leto 2025

530 %

povečanje svetovnega obsega podatkov

s 33 zetabajtov v letu 2018 na 175 zetabajtov

829 milijard evrov

vrednost podatkovnega gospodarstva v EU27

v primerjavi s 301 milijardo (2,4 % BDP EU) v letu 2018

10,9 milijona

strokovnjakov na področju podatkov v EU27

v primerjavi s 5,7 milijona v letu 2018

65 %

Odstotek prebivalstva EU z osnovnimi digitalnimi znanji in spretnostmi

v primerjavi s 57 % v letu 2018

Dokumenti

 

23 FEBRUAR 2022
Proposal for a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act)
English
(HTML)
Prenesi

 

23 FEBRUAR 2022
Factsheet: Data Act
English
(HTML)
Prenesi

 

23 FEBRUAR 2022
Overview of the common European data spaces
English
(HTML)
Prenesi

 

19 FEBRUAR 2020
Sporočilo: Evropska strategija za podatke
slovenščina
(277.67 KB - HTML)
Prenesi

 

19 FEBRUAR 2020
Factsheet: the European data strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Prenesi

 

7 JULIJ 2020
Data governance and data policies at the European Commission
English
(584.57 KB - PDF)
Prenesi