Skip to main content

EU:s datastrategi

EU ska bli en förebild för ett datadrivet samhälle.

EU:s datastrategi ska se till att EU går i spetsen för ett datadrivet samhälle. EU vill skapa en inre marknad för data, där data som inte är personuppgifter kan flöda fritt mellan länder och sektorer och användas av företag, forskare och förvaltningar i hela EU på lika villkor.

Dataförvaltning

En inre marknad för data

EU vill skapa en inre marknad för data där

 • data kan flöda inom EU och mellan sektorer till förmån för alla
 • EU:s regler följs till punkt och pricka, framför allt lagstiftningen om integritetsskydd, dataskydd och konkurrens
 • reglerna om tillgång till och användning av data är rättvisa, praktiska och tydliga.

EU ska bli en attraktiv, säker och dynamisk dataekonomi genom att

 • fastställa tydliga och rättvisa regler för tillgång till och vidareutnyttjande av data
 • investera i nästa generations verktyg och infrastrukturer för att lagra och behandla data
 • samla EU-ländernas molnkapacitet
 • samla europeiska data inom nyckelsektorer genom gemensamma och kompatibla dataområden
 • ge användarna rättigheter, verktyg och färdigheter att behålla full kontroll över sina data.

EU:s dataakt

I februari 2022 föreslog EU-kommissionen en förordning för att göra mer data tillgängliga för användning och sätta upp regler för vem som kan använda och få åtkomst till data som genereras i EU, i alla ekonomiska sektorer. De nya reglerna väntas leda till en BNP-tillväxt på 270 miljarder euro i EU-länderna fram till 2028 eftersom de löser olika rättsliga, ekonomiska och tekniska problem som gör att uppgifterna underutnyttjas.

Konsumenter och företag genererar data genom att använda produkter och tjänster. Med datalagen får de nya fördelar:

 • Billigare priser för eftermarknadstjänster och reparation av uppkopplade föremål.
 • Nya möjligheter att använda tjänster som är beroende av åtkomst till dessa data.
 • Bättre åtkomst till data som samlas in eller produceras av en enhet.

Genom att få mer information kan konsumenter, lantbrukare, flygbolag, byggföretag och fastighetsägare fatta bättre beslut, t.ex. att köpa produkter och tjänster av högre kvalitet eller med bättre hållbarhet, vilket bidrar till målen i den gröna given.

Exempel på industriell och kommersiell användning av data

 • Jetmotorer som innehåller tusentals sensorer samlar in och överför data för att de ska fungera effektivt.
 • Vindkraftsparker använder industriella data för att minska den visuella påverkan och optimera vindkraften.
 • Med hjälp av navigationstjänster med realtidsinformation kan man undvika upp till 730 miljoner timmar i trafikstockningar. Det motsvarar upp till 20 miljarder euro i arbetskostnader.
 • Tack vare realtidsinformation om försenade tåg kan man spara 27 miljoner arbetstimmar, vilket motsvarar 740 miljoner euro i arbetskostnader.
 • Bättre resursfördelning för att bekämpa malaria kan leda till besparingar på upp till 5 miljarder euro i hälso- och sjukvårdskostnader i hela världen.

Beräknade siffror för 2025

530 %

Ökning av den globala datavolymen

Från 33 zettabyte 2018 till 175 zettabyte

829 miljarder euro

Dataekonomins värde i de 27 EU-länderna

Från 301 miljarder euro (2,4 % av EU:s BNP) 2018

10,9 miljoner

Antal dataspecialister i de 27 EU-länderna

Från 5,7 miljoner 2018

65 %

Andel EU-invånare med grundläggande digital kompetens

Från 57 % 2018

Dokument

 

23 FEBRUARI 2022
Proposal for a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act)
English
(HTML)
Ladda ner

 

23 FEBRUARI 2022
Factsheet: Data Act
English
(HTML)
Ladda ner

 

23 FEBRUARI 2022
Overview of the common European data spaces
English
(HTML)
Ladda ner

 

19 FEBRUARI 2020
Meddelande: En EU-strategi för data
svenska
(HTML)
Ladda ner

 

19 FEBRUARI 2020
Factsheet: the European data strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Ladda ner

 

7 JULI 2020
Data governance and data policies at the European Commission
English
(584.57 KB - PDF)
Ladda ner