Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Европейска стратегия за данните

Превръщане на ЕС в модел за подражание за общество, ползващо се от възможностите на данните.

Целта на европейската стратегия за данните е ЕС да стане лидер в едно основано на данни общество. Създаването на единен пазар на данни ще позволи те да се движат свободно в рамките на ЕС и между отделните сектори в полза на предприятията, изследователите и публичните администрации.

Управление на данните

Единен пазар на данни

ЕС създава единен пазар за данни, на който:

 • данните могат да се движат свободно в ЕС и между секторите в полза на всички
 • изцяло се спазват европейските правила, особено за неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, както и правото в областта на конкуренцията
 • правилата за достъп и използване на данните са справедливи, практични и ясни.

ЕС ще се превърне в привлекателна, сигурна и динамична икономика, основана на данните, като:

 • определя ясни и справедливи правила за достъпа и повторното използване на данни
 • инвестира в инструменти и инфраструктура от следващо поколение с цел съхранение и обработка на данни
 • обединява усилията в европейски капацитет за изчисления в облак
 • събира европейските данни в ключови сектори в общи и оперативно съвместими пространства на данни
 • предоставя на потребителите права, инструменти и умения, за да запазят пълен контрол върху своите данни.

Европейски законодателен акт за данните

С предложения през февруари 2022 г. европейски законодателен акт за данните Комисията цели осигуряване на повече данни за използване и определяне на правила по отношение на всички икономически сектори в ЕС за това кой до какви данни може да има достъп и за какви цели може да ги използва. Очаква се благодарение на новите правила до 2028 г. БВП на държавите от ЕС да нарасне с 270 млрд. евро, като бъдат разрешени правните, икономическите и техническите въпроси, които водят до недостатъчно използване на данните.

Потребителите и предприятията генерират данни, като използват продукти и услуги. Благодарение на законодателния акт за данните те ще се възползват от:

 • по-ниски цени на следпродажбените услуги и ремонта на свързани с интернет предмети
 • нови възможности за използване на услуги, разчитащи на достъп до данни
 • по-добър достъп до данни, събрани или генерирани от устройства.

Като разполагат с повече информация, потребителите и ползвателите на данни, като например земеделските стопани, авиокомпаниите или строителните дружества, ще бъдат в състояние да вземат по-добри решения, например за закупуване на по-качествени или по-устойчиво произведени продукти и услуги, с което ще допринасят например за постигане на целите на Зеления пакт.

Примери за използване на промишлени и търговски данни

 • Реактивни двигатели, оборудвани с хиляди датчици, събират и предават обратно данни, за да се гарантира ефективно функциониране.
 • Вятърни централи използват промишлени данни, за да намалят визуалното въздействие и да оптимизират вятърната енергия.
 • Навигацията за избягване на трафика в реално време може да спести до 730 млн. часа. Това представлява до 20 млрд. евро разходи за труд.
 • Уведомяването в реално време за закъсненията на влакове може да спести 27 млн. работни часа. Това възлиза на 740 млн. евро разходи за труд.
 • По-доброто разпределение на ресурсите за борба с маларията би могло да спести до 5 млрд. евро разходи за здравеопазване в световен мащаб.

Прогнозни данни за 2025 г.

530 %

увеличение на световния обем данни

от 33 зетабайта през 2018 г. на 175 зетабайта

829 млрд. евро

стойност на основаната на данни икономика в ЕС-27

от 301 млрд. евро (2,4 % от БВП на ЕС) през 2018 г.

10,9 милиона

специалисти в областта на данните в ЕС-27

от 5,7 млн. през 2018 г.

65 %

процент от населението на ЕС с основни цифрови умения

от 57% през 2018 г.

Документи

 

23 ФЕВРУАРИ 2022
Proposal for a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act)
English
(HTML)
Изтегляне

 

23 ФЕВРУАРИ 2022
Factsheet: Data Act
English
(HTML)
Изтегляне

 

23 ФЕВРУАРИ 2022
Overview of the common European data spaces
English
(HTML)
Изтегляне

 

19 ФЕВРУАРИ 2020
Съобщение: Европейска стратегия за данните
български
(262.51 KB - HTML)
Изтегляне

 

19 ФЕВРУАРИ 2020
Factsheet: the European data strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне

 

7 ЮЛИ 2020
Data governance and data policies at the European Commission
English
(584.57 KB - PDF)
Изтегляне