Skip to main content

Europos duomenų strategija

Siekti, kad ES taptų visuomenės, kuriai duomenys suteikia daugiau galimybių, pavyzdžiu.

Europos duomenų strategija siekiama, kad ES taptų duomenimis grindžiamos visuomenės lydere. Sukūrus bendrąją duomenų rinką, duomenys galės laisvai judėti Europos Sąjungoje ir tarp įvairių sektorių – tai bus naudinga įmonėms, mokslininkams, viešojo administravimo institucijoms.

Duomenų valdymas

Bendroji duomenų rinka

ES kuria bendrąją duomenų rinką, kurioje:

 • duomenys visų labui galės judėti ES viduje ir iš vienų sektorių į kitus;
 • bus visapusiškai laikomasi Europos taisyklių, visų pirma privatumo ir asmens duomenų apsaugos, taip pat konkurencijos teisės aktų;
 • bus taikomos sąžiningos, praktiškos ir aiškios prieigos prie duomenų ir jų naudojimo taisyklės.

Kad sukurtų patrauklią, saugią ir dinamišką duomenų ekonomiką ES:

 • nustatys aiškias ir sąžiningas prieigos prie duomenų ir pakartotinio jų naudojimo taisykles;
 • investuos į naujos kartos duomenų saugojimo ir tvarkymo priemones ir infrastruktūrą;
 • suvienys Europos debesijos pajėgumus;
 • telks Europos pagrindinių sektorių duomenis bendrose ir sąveikiose duomenų erdvėse;
 • suteiks naudotojams teisių, priemonių ir įgūdžių, padedančių jiems visiškai valdyti savo duomenis.

Europos duomenų aktas

2022 m. vasario mėn. pasiūlytu Europos duomenų aktu Komisija siekia, kad būtų galima naudotis daugiau duomenų, ir nustato taisykles dėl to, kas, kokiais duomenimis ir kokiu tikslu gali naudotis visuose ES ekonomikos sektoriuose. Tikimasi, kad dėl naujųjų taisyklių ES valstybėms narėms iki 2028 m. bus sukurta 270 mlrd. EUR papildomo BVP, nes bus išspręstos teisinės, ekonominės ir techninės problemos, dėl kurių duomenys nepakankamai naudojami.

Vartotojai ir įmonės generuoja duomenis naudodami produktus ir paslaugas. Duomenų akto nauda:

 • mažesnės kainos už antrinėje rinkoje teikiamas paslaugas ir susietųjų daiktų remontą,
 • naujos galimybės naudotis paslaugomis, grindžiamomis prieiga prie šių duomenų,
 • geresnė prieiga prie prietaiso surinktų ar sukurtų duomenų.

Turėdami daugiau informacijos vartotojai ir naudotojai: ūkininkai, oro transporto bendrovės arba statybos bendrovės galės priimti geresnius sprendimus, pavyzdžiui, pirkti kokybiškesnius arba tvaresnius produktus ir paslaugas, taip prisidėdami, pavyzdžiui, prie žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo.

Pramonės ir komercinių duomenų naudojimo pavyzdžiai

 • Reaktyviniuose varikliuose įtaisyta tūkstančiai jutiklių, kuriais surinkti duomenys persiunčiami siekiant užtikrinti tų variklių efektyvų veikimą.
 • Vėjo elektrinių parkuose tokie duomenys naudojami siekiant mažinti poveikį kraštovaizdžiui ir optimizuoti vėjo energetiką.
 • Naudojantis tikralaikės navigacijos sistema, padedančia išvengti eismo spūsčių, galima sutaupyti iki 730 mln. valandų. Išreiškus darbo sąnaudomis tai gali sudaryti iki 20 mlrd. EUR.
 • Tikralaikiai pranešimai apie traukinių vėlavimą gali padėti sutaupyti 27 mln. darbo valandų. Išreiškus darbo sąnaudomis tai atitinka 740 mln. EUR.
 • Geriau paskirsčius kovos su maliarija išteklius, pasaulio mastu būtų galima sutaupyti iki 5 mlrd. EUR sveikatos priežiūrai skiriamų lėšų.

2025 m. prognozuojami skaičiai

530 proc.

Bendras skaitmeninių duomenų kiekis padidės

nuo 33 zetabaitų 2018 m. iki 175 zetabaitų

829 mlrd. EUR

27 ES valstybių duomenų ekonomikos vertė

2018 m. ji sudarė 301 milijardą EUR (2,4 proc. ES BVP)

10,9 mln.

Duomenų specialistai 27 ES valstybėse

2018 m. jų buvo 5,7 milijono

65 proc.

Bazinius skaitmeninius įgūdžius turinčių ES gyventojų procentinė dalis

2018 m. jų buvo 57 proc.

Dokumentai

 

23 VASARIS 2022
Proposal for a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act)
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

 

23 VASARIS 2022
Factsheet: Data Act
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

 

23 VASARIS 2022
Overview of the common European data spaces
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

 

19 VASARIS 2020
Komunikatas „Europos duomenų strategija“
lietuvių
(285.33 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

19 VASARIS 2020
Factsheet: the European data strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

7 LIEPA 2020
Data governance and data policies at the European Commission
English
(584.57 KB - PDF)
Parsisiųsdinti