Skip to main content

Strateġija tad-<i>data</i> Ewropea

Nagħmlu lill-UE mudell għal soċjetà mogħtija s-setgħa bid-data

L-istrateġija Ewropea għad-data għandha l-għan li tagħmel lill-UE mexxejja f’soċjetà mmexxija mid-data. Il-ħolqien ta’ suq uniku għad-data se jippermetti l-fluss liberu tagħha fl-UE u fis-setturi kollha għall-benefiċċju tan-negozji, ir-riċerkaturi u l-amministrazzjonijiet pubbliċi.

Governanza tad-<i>data</i>

Suq uniku għad-<i>data</i>

L-UE qed toħloq suq uniku għad-data fejn

 • id-data tista’ tiċċirkola fl-UE u fost is-setturi, għall-benefiċċju ta’ kulħadd
 • ir-regoli Ewropej, b’mod partikolari dwar il-privatezza u l-protezzjoni tad-data, u l-liġi dwar il-kompetizzjoni, jiġu rispettati bis-sħiħ
 • ir-regoli dwar l-aċċess u l-użu tad-data jkunu ġusti, prattiċi u ċari

L-UE se ssir ekonomija tad-data attraenti, sigura u dinamika billi

 • tistabbilixxi regoli ċari u ġusti dwar l-aċċess u l-użu mill-ġdid tad-data
 • tinvesti f’għodod u infrastrutturi tal-ġenerazzjoni li jmiss biex jaħżnu u jipproċessaw id-data
 • tingħaqad mal-kapaċità Ewropea tal-cloud
 • tiġbor flimkien id-data Ewropea ta’ setturi ewlenin, fi spazji tad-data komuni u interoperabbli
 • tagħti drittijiet, għodod u ħiliet lill-utenti biex jibqa’ jkollhom kontroll sħiħ fuq id-data tagħhom

Att Ewropew dwar id-<i>data</i>

Bl-att Ewropew dwar id-data propost fi Frar 2022, il-Kummissjoni għandha l-għan li tagħmel aktar data disponibbli għall-użu, u tistabbilixxi regoli dwar min jista’ juża u jaċċessa liema data għal liema skopijiet fis-setturi ekonomiċi kollha fl-UE. Ir-regoli l-ġodda huma mistennija li joħolqu €270 biljun ta’ PDG addizzjonali għall-Istati Membri tal-UE sal-2028 billi jindirizzaw il-kwistjonijiet legali, ekonomiċi u tekniċi li jwasslu biex id-data ma tintużax biżżejjed.

Il-konsumaturi u n-negozji jiġġeneraw id-data billi jużaw il-prodotti u s-servizzi. Bl-Att dwar id-data, se jibbenefikaw minn:

 • prezzijiet orħos għas-servizzi tas-suq ta’ wara l-bejgħ u tiswijiet għall-oġġetti konnessi tagħhom
 • opportunitajiet ġodda biex jintużaw servizzi li jiddependu fuq l-aċċess għal din id-data
 • aċċess aħjar għad-data miġbura jew prodotta minn apparat

Billi jkollhom aktar informazzjoni, il-konsumaturi u l-utenti bħall-bdiewa, il-linji tal-ajru jew il-kumpaniji tal-kostruzzjoni se jkunu f’pożizzjoni li jieħdu deċiżjonijiet aħjar bħax-xiri ta’ prodotti u servizzi ta’ kwalità ogħla jew aktar sostenibbli, u b’hekk jikkontribwixxu pereżempju għall-objettivi tal-Patt Ekoloġiku.

Eżempji ta’ użu tad-<i>data</i> industrijali u kummerċjali

 • Magni tal-jets mimlija b’eluf ta’ sensuri li jiġbru u jittrażmettu d-data lura biex jiżguraw operazzjoni effiċjenti.
 • Il-parks eoliċi jużaw id-data industrijali biex inaqqsu l-impatt viżwali u jottimizzaw il-qawwa tar-riħ.
 • In-navigazzjoni li tevita t-traffiku fil-ħin reali tista’ tiffranka sa 730 miljun siegħa. Dawn ifissru sa €20 biljun fi spejjeż lavorattivi.
 • In-notifikar fil-ħin reali ta’ trenijiet ittardjati tista’ tiffranka 27 miljun siegħa ta’ xogħol. Dan ifisser sa €740 miljun fi spejjeż lavorattivi.
 • B’allokazzjoni aħjar tar-riżorsi għall-ġlieda kontra l-malarja jistgħu jiġu ffrankati sa €5 biljun fi spejjeż tal-kura tas-saħħa madwar id-dinja.

Ċifri projettati għall-2025

530%

żieda fil-volum tad-data globali

minn 33 zettabytes fl-2018 għal 175 zettabytes

€829 biljun

valur tal-ekonomija tad-data fl-UE27

minn €301 biljun (2.4% tal-PDG tal-UE) fl-2018

10.9 miljun

professjonisti tad-data fl-UE27

minn 5.7 miljun fl-2018

65%

Persentaġġ tal-popolazzjoni tal-UE b’ħiliet diġitali bażiċi

minn 57% fl-2018

Dokumenti

 

23 FRAR 2022
Proposal for a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act)
English
(HTML)
Iddawnlowdja

 

23 FRAR 2022
Factsheet: Data Act
English
(HTML)
Iddawnlowdja

 

23 FRAR 2022
Overview of the common European data spaces
English
(HTML)
Iddawnlowdja

 

19 FRAR 2020
Komunikazzjoni: Strateġija Ewropea għad-<i>data</i>
Malti
(303.75 KB - HTML)
Iddawnlowdja

 

19 FRAR 2020
Factsheet: the European data strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Iddawnlowdja

 

7 LULJU 2020
Data governance and data policies at the European Commission
English
(584.57 KB - PDF)
Iddawnlowdja