Skip to main content

Euroopa andmestrateegia

EL kui andmepõhise ühiskonna eeskuju

Euroopa andmestrateegia eesmärk on muuta EL andmepõhise ühiskonna liidriks. Andmete ühtse turu loomine võimaldab andmetel ELi piires ja valdkondade vahel vabalt liikuda, et neist saaksid kasu ettevõtjad, teadlased ja haldusasutused.

Andmehaldus

Ühtne andmeturg

EL loob ühtse andmeturu, kus

 • andmed saavad kõigi jaoks ELis ja valdkondade vahel vabalt liikuda
 • austatakse täielikult Euroopa norme, eelkõige eraelu ja isikuandmete kaitset ning konkurentsiõigust
 • andmetele juurdepääsu ja andmekasutuse normid on õiglased, praktilised ja selged

EList saab ligitõmbav, turvaline ja dünaamiline andmemajandus, sest me

 • kehtestame selged ja õiglased reeglid andmetele juurdepääsu ja nende taaskasutamise kohta
 • investeerime järgmise põlvkonna vahenditesse ja taristusse, mis aitavad andmeid talletada ja töödelda
 • ühendame jõud Euroopa pilvandmetöötluse mahu suurendamiseks
 • koondame Euroopa peamiste majandussektorite andmed ühistesse koostalitlusvõimelistesse andmeruumidesse
 • anname kasutajatele õigused, vahendid ja oskused, et nad saaksid otsustada, kuidas nende andmeid kasutatakse

Euroopa andmemäärus

2022. aasta veebruaris esitatud Euroopa andmehalduse määruse ettepanekuga soovib komisjon suurendada vabalt kättesaadavate andmete hulka ning kehtestada eeskirjad selle kohta, kes, milliseid andmeid ja millisel eesmärgil võib ELi eri majandussektorites kasutada. Uute eeskirjadega loodetakse suurendada ELi liikmesriikide SKPd 2028. aastaks 270 miljardi võrra, lahendades mitmesuguseid õiguslikke, majanduslikke ja tehnilisi probleeme, mis põhjustavad andmete alakasutamist.

Tooteid ja teenuseid kasutades loovad tarbijad ja ettevõtjad ühtlasi andmeid. Andmemäärus aitab saavutada:

 • madalamad hinnad järelturu teenuste ja andmesideühendusega esemete parandamise eest
 • uued võimalused kasutada teenuseid, mis sõltuvad juurdepääsust neile andmetele
 • parema juurdepääsu seadmega kogutud või loodud andmetele

Tänu rohkemale teabele saavad tarbijad ja kasutajad, nagu põllumajandustootjad, lennuettevõtjad ja ehitusettevõtjad teha paremaid otsuseid, ostes näiteks kvaliteetsemaid või kestlikumaid tooteid ja teenuseid, mis aitavad muu hulgas kaasa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisele.

Näited tööstus- ja äriandmete kasutamisest

 • Tuhandete anduritega varustatud reaktiivmootorid koguvad andmeid ja edastavad neid, et tagada mootori tõhus töö.
 • Tuulepargid kasutavad tööstusandmeid parkide visuaalse mõju vähendamiseks ja tuuleenergia optimeerimiseks.
 • Reaalajas liiklusummikuid vältiv navigeerimissüsteem võib kokku hoida kuni 730 miljonit tundi. Sellele vastab kuni 20 miljardit eurot tööjõukulusid.
 • Reaalajas antavad teated hilinenud rongidest võivad säästa 27 miljonit töötundi. See tähendab 740 miljonit eurot tööjõukulusid.
 • Malaaria vastu võitlemiseks mõeldud vahendite parem jaotamine võib aidata kokku hoida kokku kuni 5 miljardit eurot tervishoiukulusid kogu maailmas.

Prognoos aastaks 2025

530%

üleilmne andmemahu kasv

33 zettabaidilt (2018. aastal) 175 zettabaidini

829 miljardit eurot

andmemajanduse väärtus EL 27s

võrreldes 301 miljardi euroga (2,4% ELi SKPst) 2018. aastal

10,9 miljonit

andmespetsialisti EL 27s

võrreldes 5,7 miljoniga 2018. aastal

65%

Algtasemel digioskustega elanike protsent ELis

võrreldes 57%-ga 2018. aastal

Dokumendid

 

23 VEEBRUAR 2022
Proposal for a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act)
English
(HTML)
Laadige alla

 

23 VEEBRUAR 2022
Factsheet: Data Act
English
(HTML)
Laadige alla

 

23 VEEBRUAR 2022
Overview of the common European data spaces
English
(HTML)
Laadige alla

 

19 VEEBRUAR 2020
Teatis: Euroopa andmestrateegia
eesti
(275.35 KB - HTML)
Laadige alla

 

19 VEEBRUAR 2020
Factsheet: the European data strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla

 

7 JUULI 2020
Data governance and data policies at the European Commission
English
(584.57 KB - PDF)
Laadige alla