Skip to main content
Ekonomika, kas darbojas cilvēku labā

Sociālā taisnīguma un labklājības nodrošināšana

Vispārīga informācija

Highlight

Globālā rīcība skaitļos

800 miljardi EUR
investēti atveseļošanas plānā “NextGenerationEU”
6 miljoni
jaunizveidotu darbvietu Eiropas Savienībā 2021. gadā
60 %
pieaugušo katru gadu piedalīsies mācībās (2030. gada prognoze)

Pie kā mēs strādājam

Hronoloģija

  1. 2021. gada 12. oktobris
  2. 2021. gada 7. un 8. maijs
  3. 2021. gada 24. marts

Tuvplānā

Politikas jomas

Valsts atbalsts

Garantija, ka valsts īpašumā esošie resursi netiek izmantoti konkurētspējas kropļošanai vienotajā tirgū

Finanšu pakalpojumi

Finanšu stabilitātes saglabāšana Eiropas Savienībā, aizsargājot noguldītājus un ieguldītājus