Skip to main content
Inimeste hüvanguks toimiv majandus

Sotsiaalse õigluse ja heaolu tagamine

Tutvustus

Fookuses

Peamised näitajad

800 miljardit eurot
on investeeritud taasterahastusse „NextGenerationEU“
6 miljonit
töökohta loodi 2021. aastal ELis
60 %
kõigist täiskasvanutest peaks 2030. aastaks osalema igal aastal mõnel koolitusel

Millega me tegeleme?

Symbolic - Employment, growth and investment

Kapitaliturgude liit

Kava, mis käsitleb rahaliste vahendite eraldamist Euroopa majanduskasvu edendamiseks

Ajakava

  1. 25. jaanuar 2023
  2. 8. detsember 2022
  3. 7. detsember 2022

    Kapitaliturgude liit: uued ettepanekud kliiringu, äriühingute maksejõuetuse ja nende börsil noteerimise kohta, et muuta ELi kapitaliturud atraktiivsemaks

  4. 22. november 2022

    Majanduspoliitika kooskõlastamine Komisjon esitab suunised, et aidata lahendada energiakriisi ning muuta Euroopa keskkonnahoidlikumaks ja digitaalsemaks

  5. 24. märts 2021

Aktuaalne

Poliitikavaldkonnad

Siseturg

Süvendatud ja õiglasem siseturg

Riigiabi

Selle tagamine, et riiklikke vahendeid ei kasutataks ühtsel turul konkurentsi moonutamiseks

Finantsteenused

Finantsstabiilsuse säilitamine ELis hoiustajate ja investorite kaitsmise kaudu