Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Икономика в интерес на хората

Осигуряване на социална справедливост и просперитет

Относно

Акцент

Основни данни

800 млрд. евро
инвестирани в плана за възстановяване NextGenerationEU
6 милиона
работни места, създадени в ЕС през 2021 г.
60 %
от всички възрастни, които ще участват в обучение всяка година до 2030 г.

Върху какво работим

NextGenerationEU posters - Slovenia

NextGenerationEU

План на Европа за справяне с най-важните предизвикателства

Хронология

  1. 25 януари 2023 г.

    Представяне на инициатива за по-нататъшно укрепване и насърчаване на социалния диалог на национално равнище и на равнище ЕС.

  2. 7 декември 2022 г.

    Съюз на капиталовите пазари: нови предложения в областта на клиринга, дружествената несъстоятелност и борсовата регистрация с оглед повишаване на привлекателността на капиталовите пазари в ЕС

  3. 22 ноември 2022 г.

    Координация на икономическите политики: Комисията определя насоки за справяне с енергийната криза и за повишаване на екологосъобразността и цифровизацията на Европа

На фокус

Области на политиката

Държавна помощ

Гарантиране, че държавните ресурси не се използват за нарушаване на конкуренцията на единния пазар

Финансови услуги

Запазване на финансовата стабилност в ЕС чрез защита на вложителите и инвеститорите