Skip to main content
Bileog eolais

Bileoga eolais maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip

Sonraí

Dáta foilsithe
11 Nollaig 2019

Comhaid

11 NOLLAIG 2019
Cad é an Comhaontú Glas don Eoraip?
Gaeilge
(HTML)
Íoslódáil
11 NOLLAIG 2019
Cén buntáiste atá ann domsa?
Gaeilge
(5.95 KB - HTML)
Íoslódáil
11 NOLLAIG 2019
Cad a tharlóidh mura ngníomhaímid?
Gaeilge
(HTML)
Íoslódáil
11 NOLLAIG 2019
Dea-theist an Aontais maidir le gníomhú ar son na haeráide
Gaeilge
(5.95 KB - HTML)
Íoslódáil
11 NOLLAIG 2019
An tAontas ina cheannródaí domhanda
Gaeilge
(HTML)
Íoslódáil
14 EANÁIR 2020
An Sásra um Aistriú Cóir: deimhin a dhéanamh de nach bhfágtar aon duine chun deiridh
Gaeilge
(5.95 KB - HTML)
Íoslódáil
14 EANÁIR 2020
Infheistíocht a dhéanamh i ngeilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de agus i ngeilleagar ciorclach
Gaeilge
(HTML)
Íoslódáil
14 EANÁIR 2020
Tionscadail don gheilleagar glas atá maoinithe ag an Aontas
Gaeilge
(HTML)
Íoslódáil
3 MÁRTA 2020
Dlí Aeráide Eorpach
Gaeilge
(HTML)
Íoslódáil
3 MÁRTA 2020
Comhaontú Aeráide
Gaeilge
(5.95 KB - HTML)
Íoslódáil
3 MÁRTA 2020
Bliain Eorpach an Iarnróid 2021
Gaeilge
(HTML)
Íoslódáil
11 MÁRTA 2020
Plean gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach
Gaeilge
(HTML)
Íoslódáil
20 BEALTAINE 2020
Straitéis Bhithéagsúlachta an Aontais do 2030
Gaeilge
(HTML)
Íoslódáil
20 BEALTAINE 2020
Ón bhfeirm go dtí an forc
Gaeilge
(HTML)
Íoslódáil
14 DEIREADH FÓMHAIR 2020
Rabharta athchóiriúcháin
Gaeilge
(HTML)
Íoslódáil
14 DEIREADH FÓMHAIR 2020
An straitéis um meatáin
Gaeilge
(HTML)
Íoslódáil
14 DEIREADH FÓMHAIR 2020
Straitéis Ceimiceán um inbhuanaitheacht
Gaeilge
(HTML)
Íoslódáil
14 DEIREADH FÓMHAIR 2020
Bauhaus nua Eorpach
Gaeilge
(HTML)
Íoslódáil
19 SAMHAIN 2020
Fuinneamh inathnuaite amach ón gcósta
Gaeilge
(HTML)
Íoslódáil