Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Информационен документ

Информационни документи относно Европейския зелен пакт

Данни

Дата на публикуване
11 декември 2019

Файлове

11 ДЕКЕМВРИ 2019
Какво е Европейският зелен пакт?
български
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
11 ДЕКЕМВРИ 2019
Каква е ползата за мен?
български
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
11 ДЕКЕМВРИ 2019
Какво ще стане, ако не вземем мерки?
български
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
11 ДЕКЕМВРИ 2019
Постижения на ЕС по отношение на действията в областта на климата
български
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
11 ДЕКЕМВРИ 2019
ЕС като световен лидер
български
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
14 ЯНУАРИ 2020
Механизмът за справедлив преход — за да няма изоставени
български
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
14 ЯНУАРИ 2020
Инвестиране в неутрална по отношение на климата и кръгова икономика
български
(HTML)
Изтегляне
14 ЯНУАРИ 2020
Финансирани от ЕС проекти за екологизиране на икономиката
български
(HTML)
Изтегляне
3 МАРТ 2020
Европейски законодателен акт за климата
български
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
3 МАРТ 2020
Пакт за климата
български
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
3 МАРТ 2020
2021 г.: Европейска година на железопътния транспорт
български
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
11 МАРТ 2020
План за действие относно кръговата икономика
български
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
20 МАЙ 2020
Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.
български
(HTML)
Изтегляне
20 МАЙ 2020
От фермата до трапезата
български
(HTML)
Изтегляне
14 ОКТОМВРИ 2020
Вълна на саниране
български
(HTML)
Изтегляне
14 ОКТОМВРИ 2020
Стратегия за метана
български
(HTML)
Изтегляне
14 ОКТОМВРИ 2020
Стратегия за химичните вещества с цел устойчивост
български
(HTML)
Изтегляне
14 ОКТОМВРИ 2020
Нов европейски Баухаус
български
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
19 НОЕМВРИ 2020
Енергия от възобновяеми източници в морето
български
(HTML)
Изтегляне