Направо към основното съдържание
Информационен документ

Информационни документи относно Европейския зелен пакт

Данни

Дата на публикуване
11 Декември 2019 г.

Файлове

11 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
Какво е Европейският зелен пакт?
11 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
Каква е ползата за мен?
11 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
Какво ще стане, ако не вземем мерки?
11 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
Постижения на ЕС по отношение на действията в областта на климата
11 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
ЕС като световен лидер
14 ЯНУАРИ 2020 Г.
Механизмът за справедлив преход — за да няма изоставени
14 ЯНУАРИ 2020 Г.
Инвестиране в неутрална по отношение на климата и кръгова икономика
14 ЯНУАРИ 2020 Г.
Финансирани от ЕС проекти за екологизиране на икономиката
3 MАРТ 2020 Г.
Европейски законодателен акт за климата
3 MАРТ 2020 Г.
Пакт за климата
3 MАРТ 2020 Г.
2021 г.: Европейска година на железопътния транспорт
11 MАРТ 2020 Г.
План за действие относно кръговата икономика
20 MАЙ 2020 Г.
Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.
20 MАЙ 2020 Г.
От фермата до трапезата
14 OКТОМВРИ 2020 Г.
Вълна на саниране
14 OКТОМВРИ 2020 Г.
Стратегия за метана
14 OКТОМВРИ 2020 Г.
Стратегия за химичните вещества с цел устойчивост
14 OКТОМВРИ 2020 Г.
Нов европейски Баухаус
19 HОЕМВРИ 2020 Г.
Енергия от възобновяеми източници в морето