Skip to main content

Suhteet kansallisiin parlamentteihin

Kansallisilla parlamenteilla on merkittävä rooli EU:n toiminnassa toissijaisuusperiaatteen valvontamekanismin ja komission kanssa käytävän poliittisen vuoropuhelun myötä. 

Komission ja kansallisten parlamenttien yhteistyö

Euroopan unionista tehty sopimus (SEU) lisää merkittävästi kansallisten parlamenttien roolia EU:n päätöksenteossa.

Kansalliset parlamentit ja komissio tekevät yhteistyötä pääasiassa kahdella tapaa:

  • toissijaisuusperiaatteen valvontamekanismin avulla kansalliset parlamentit voivat arvioida, ovatko uudet lainsäädäntöehdotukset toissijaisuusperiaatteen mukaisia
  • poliittisessa vuoropuhelussa vaihdetaan tietoja ja näkemyksiä toimintapolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä, lainsäädäntöaloitteista ja muista aloitteista

Kansallisille parlamenteille lähetettävät asiakirjat

Komissio lähettää järjestelmällisesti kansallisille parlamenteille säädösehdotuksia, vihreitä ja valkoisia kirjoja, tiedonantoja, vuotuisen lainsäädäntöohjelman ja muita valmisteluasiakirjoja.

Jos lainsäädäntöehdotukset koskevat jaettuun toimivaltaan kuuluvaa politiikan alaa, komissio lähettää ehdotukset kansallisille parlamenteille, jotta nämä voivat tutkia, olisiko toimia toteutettava EU:n tasolla (toissijaisuusperiaate). Tätä kutsutaan toissijaisuusperiaatteen valvontamekanismiksi.

Subsidiarity control mechanism

Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi komissio lähettää kansallisille parlamenteille täydentäviä asiakirjoja, eritoten neuvostolle osoitettuja asiakirjoja. Kansallisille parlamenteille myös ilmoitetaan, kun komissio käynnistää julkisen kuulemisen.

Poliittinen vuoropuhelu

Kansalliset parlamentit voivat antaa lausuntoja komission asiakirjoista tai politiikan aloista, joilla komissiolla on valtuudet toimia. Komissio pyrkii vastaamaan lausuntoihin 3 kuukauden kuluessa.

Poliittiseen vuoropuheluun kuuluu myös se, että komissio vastaa perusteltuihin lausuntoihin, jotka se on saanut toissijaisuusperiaatteen valvontamekanismin puitteissa mutta joiden takana ei ole riittävää äänimäärää keltaisen tai oranssin kortin menettelyn käynnistämiseksi.

Sekä kansallisten parlamenttien lausunnot että komission vastaukset julkaistaan verkossa.

Kansallisten parlamenttien lausunnot ja komission vastaukset

Poliittista vuoropuhelua käydään myös seuraavin tavoin:

  • vierailut ja kokoukset sekä poliittisella että hallinnollisella tasolla – useimmat kansalliset parlamentit tapaavat komission jäseniä säännöllisesti
  • komissio osallistuu parlamenttien välisiin kokouksiin ja konferensseihin
  • komission virkamiehet osallistuvat pyynnöstä kokouksiin kansallisten parlamenttien valiokuntien ja edustajien kanssa 

Vuosikertomukset suhteista kansallisiin parlamentteihin

Documents

7 KESÄKUU 2016
Protocol no.1 on the role of national parliaments in the European Union
English
(1.74 MB - HTML)
Lataa

7 KESÄKUU 2016
Protocol no. 2 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
English
(1.74 MB - HTML)
Lataa