Pereiti prie pagrindinio turinio

Ryšiai su nacionaliniais parlamentais

Nacionaliniams parlamentams ES veikimo mechanizme tenka svarbus vaidmuo – tam pasitelkiami subsidiarumo kontrolės mechanizmas ir politinis dialogas su Komisija. 

Komisijos ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimas

Europos Sąjungos sutartimi labai padidintas nacionalinių parlamentų vaidmuo priimant ES sprendimus.

Yra 2 pagrindiniai nacionalinių parlamentų ir Komisijos bendradarbiavimo būdai:

  • subsidiarumo kontrolės mechanizmas suteikia nacionaliniams parlamentams galimybę įvertinti, ar nauji teisės aktų pasiūlymai atitinka subsidiarumo principą,
  • politinis dialogas, t. y. keitimasis informacija ir nuomonėmis politikos klausimais, dėl teisėkūros ir su teisėkūra nesusijusių iniciatyvų.

Nacionaliniams parlamentams siunčiami dokumentai

Komisija sistemingai siunčia tam tikrus dokumentus nacionaliniams parlamentams. Tai teisės aktų pasiūlymai, žaliosios ir baltosios knygos, komunikatai, metinė teisėkūros programa ir kiti planavimo arba politikos dokumentai.

Kai teisės aktų pasiūlymai yra susiję su politikos sritimi, kuri priklauso bendrai kompetencijai, Komisija siunčia pasiūlymus nacionaliniams parlamentams, kad jie galėtų patikrinti, ar veiksmų turėtų būti imamasi ES lygmeniu (subsidiarumo principas). Šis procesas vadinamas subsidiarumo kontrolės mechanizmu.

Subsidiarity control mechanism

Be minėtų dokumentų, Komisija nacionaliniams parlamentams taip pat siunčia papildomus dokumentus, visų pirma Tarybai adresuotus dokumentus. Nacionaliniai parlamentai taip pat įspėjami, kai Komisija pradeda viešas konsultacijas.

Politinis dialogas

Nacionaliniai parlamentai gali teikti nuomones dėl Komisijos dokumentų arba politikos sričių, kuriose Komisija turi įgaliojimus veikti. Komisija stengiasi atsakyti į tokias nuomones per 3 mėnesius.

Pagal politinio dialogo sistemą Komisija taip pat atsako į pagrįstas nuomones, gautas pagal subsidiarumo kontrolės mechanizmą, kai neįvykdytos sąlygos, kad būtų pritaikytos „geltonosios“ arba „oranžinės“ kortelės procedūros.

Tiek nacionalinių parlamentų nuomonės, tiek Komisijos atsakymai skelbiami internete.

Nacionalinių parlamentų nuomonės ir Komisijos atsakymai

Politinis dialogas taip pat vykdomas:

  • rengiant vizitus ir susitikimus tiek politiniu, tiek administraciniu lygmenimis. Dauguma nacionalinių parlamentų reguliariai rengia susitikimus su Komisijos nariais,
  • Komisijai dalyvaujant tarpparlamentiniuose susitikimuose ir konferencijose,
  • Komisijos pareigūnams dalyvaujant susitikimuose su nacionalinių parlamentų komitetais ir atstovais, šiems paprašius. 

Ryšių su nacionaliniais parlamentais metinės ataskaitos

Documents

2016 M. BIRŽELIO 7 D.
Protocol no.1 on the role of national parliaments in the European Union

2016 M. BIRŽELIO 7 D.
Protocol no. 2 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality