Skip to main content

Kapcsolat a tagállami parlamentekkel

A nemzeti parlamentek fontos szerepet töltenek be az Európai Unió működésében a szubszidiaritás-ellenőrzési mechanizmus és a Bizottsággal folytatott politikai párbeszéd révén. 

Együttműködés a Bizottság és a tagállami parlamentek között

Az Európai Unióról szóló szerződés számottevően növelte a tagállami parlamentek szerepét az uniós döntéshozatali folyamatban.

A Bizottság és a tagországok parlamentjei alapvetően két módon működnek együtt egymással:

  • a szubszidiaritás-ellenőrzési mechanizmus révén a tagállami parlamentek lehetőséget kapnak arra, hogy ellenőrizzék, megfelelnek-e az új jogszabályjavaslatok a szubszidiaritás elvének;
  • politikai párbeszédet folytatva a Bizottság és a tagállami parlamentek információt és véleményt tudnak cserélni szakpolitikai kérdésekről, valamint jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezésekről.

A tagállami parlamenteknek megküldött dokumentumok

A Bizottság rendszeresen megküld bizonyos dokumentumokat a tagországok parlamentjeinek. Ezek közé a Bizottság éves jogalkotási programján kívül jogalkotási javaslatok, zöld és fehér könyvek, közlemények, valamint más tervezési és szakpolitikai dokumentumok tartoznak.

Ha a jogalkotási javaslat olyan szakpolitikai területre vonatkozik, amelyen az EU és a tagállamok megosztott hatáskört gyakorolnak, a Bizottság a javaslatot megküldi a tagállami parlamenteknek, hogy azok ellenőrizhessék, teljesül-e a szubszidiaritás elve, vagyis tényleg uniós szintű fellépésre van-e szükség. Ez az ún. szubszidiaritás-ellenőrzési mechanizmus.

Subsidiarity control mechanism

A fent említett dokumentumokon kívül a Bizottság egyéb dokumentumokat is megküld a tagállami parlamenteknek, különös tekintettel a Tanácsnak címzett dokumentumokra. A nemzeti parlamentek arról is értesítést kapnak, amikor a Bizottság nyilvános konzultációt indít.

Politikai párbeszéd

A tagállami parlamentek véleményt adhatnak ki a Bizottság által kibocsátott dokumentumokkal, illetve a Bizottság eljárási hatáskörébe tartozó szakpolitikai területekkel kapcsolatban. Ezekre a véleményekre a Bizottság lehetőség szerint három hónapon belül válaszol.

A politikai párbeszéd keretében válaszol a Bizottság a szubszidiaritás-ellenőrzési mechanizmus révén a nemzeti parlamentektől beérkező indokolt véleményekre is, ha ezek nem vonják maguk után az ún. sárga vagy narancssárga lapos eljárást.

Az interneten mind a nemzeti parlamentek által kiadott vélemények, mind a Bizottság válaszai hozzáférhetők.

A nemzeti parlamentek véleményei és a Bizottság válaszai

A politikai párbeszéd az alábbiak révén is megvalósulhat:

  • politikai és igazgatási szintű látogatások és találkozók – a legtöbb tagállami parlament és a Bizottság tagjai között rendszeres alapon sor kerül találkozókra;
  • a Bizottság részvétele parlamentközi találkozókon és konferenciákon;
  • a Bizottság tisztviselőinek – kérésre történő – részvétele a nemzeti parlamenti bizottságokkal és képviselőkkel megrendezett találkozókon. 

Éves jelentések az Európai Bizottság és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatokról

Documents

7 JÚNIUS 2016
Protocol no.1 on the role of national parliaments in the European Union
English
(1.74 MB - HTML)
Letöltés

7 JÚNIUS 2016
Protocol no. 2 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
English
(1.74 MB - HTML)
Letöltés