Skip to main content

Kontakter med de nationella parlamenten

De nationella parlamenten spelar en viktig roll i EU:s verksamhet. De gör subsidiaritetsprövningar och för en politisk dialog med kommissionen. 

Samarbete mellan kommissionen och de nationella parlamenten

EU-fördraget stärker de nationella parlamentens roll i EU.

Parlamenten och kommissionen samarbetar framför allt på två sätt:

  • Subsidiaritetskontroll – parlamenten bedömer om nya lagförslag följer subsidiaritetsprincipen (eller närhetsprincipen).
  • Politisk dialog – diskussioner om politiska frågor, lagförslag och andra initiativ.

Kommissionen skickar dokument till parlamenten

Kommissionen skickar systematiskt vissa dokument till EU-ländernas parlament. Det är lagförslag, grön- och vitböcker, meddelanden, det årliga lagstiftningsprogrammet och andra planerings- eller policydokument.

När det gäller lagförslag på områden som omfattas av delad befogenhet kontrollerar parlamenten om ett EU-initiativ är befogat enligt subsidiaritetsprincipen. Detta kallas subsidiaritetsprövning.

Subsidiarity control mechanism

Kommissionen skickar dessutom andra handlingar till parlamenten, särskilt sådana som riktar sig till rådet. Parlamenten informeras också när kommissionen inleder offentliga samråd.

Politisk dialog

EU-ländernas parlament kan yttra sig om kommissionsdokument eller politikområden där kommissionen har behörighet att agera. Kommissionen har som mål att svara inom tre månader.

Kommissionen besvarar också motiverade yttranden i samband med subsidiaritetsprövningar som inte har lett till något gult eller orange kort.

Både parlamentens yttranden och kommissionens svar publiceras på nätet.

Yttranden från de nationella parlamenten och kommissionens svar

Den politiska dialogen förs också på följande sätt:

  • Besök och möten på både politisk och administrativ nivå. Kommissionen träffar regelbundet de flesta av parlamenten.
  • Kommissionen deltar i konferenser och möten mellan parlamenten.
  • Kommissionens handläggare deltar i möten med nationella parlamentsutskott och företrädare, på begäran. 

Årsrapporter om kontakterna med de nationella parlamenten

Documents

7 JUNI 2016
Protocol no.1 on the role of national parliaments in the European Union
English
(1.74 MB - HTML)
Ladda ner

7 JUNI 2016
Protocol no. 2 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
English
(1.74 MB - HTML)
Ladda ner