Skip to main content

Přehled výzev k podávání žádostí o financování – podle témat

Výzvy k podávání žádostí o financování podle témat

V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny internetové stránky, kde můžete najít informace o výzvách k podávání návrhů (např. v souvislosti s granty) v hlavních oblastech činnosti EU. Na některých stránkách také najdete informace o dalších možnostech financování (např. veřejných zakázkách). V rámci některých témat jsou zveřejňovány jak výzvy k podávání návrhů, tak výzvy k podávání nabídek vyhlašované v rámci různých programů financování Unie.

Úplný přehled možností financování podle jednotlivých programů najdete na stránce „Programy financování z EU“.

Více informací o různých typech financování najdete na stránce „Jak postupovat před samotným podáním žádosti“.

Zemědělství a rozvoj venkova

Ostraha hranic a bezpečnost

Podnikání a průmysl

Opatření v oblasti klimatu

Hospodářská soutěž

Spotřebitelé

Kultura a média

Celní záležitosti

Obrana

Digitální ekonomika a společnost

Hospodářství, finance a euro

Vzdělávání a odborná příprava

Zaměstnanost a sociální věci

Energetika

Životní prostředí

Rozšíření EU

Bezpečnost potravin

Zahraniční věci a bezpečnostní politika

Předcházení podvodům

Vnitřní věci

Humanitární pomoc a civilní ochrana

Mezinárodní partnerství

Spravedlnost a základní práva

Námořní záležitosti a rybolov

Migrace a azyl 

Mobilita a doprava 

Veřejné zdraví

Regionální politika

Výzkum a inovace 

Jednotný trh

Vesmír

Sport

Statistika

Daně

Obchod

Doprava

Mládež