Skip to main content

Programy financování z EU

Seznam programů financování prováděných prostřednictvím víceletého finančního rámce na období 2021–2027 rozčleněné podle okruhů a klastrů.

Programy a fondy Unie financované z rozpočtu EU a nástroje NextGenerationEU

Níže uvedený seznam poskytuje přehled možností financování z víceletého finančního rámce na období 2021–2027 a nástroje NextGenerationEU podle okruhů, klastrů a programů nebo fondů (většina programů prováděných v rámci sdíleného řízení se nazývá „fondy“).

Další údaje, včetně odkazů na výzvy, budou na stránky programů průběžně doplňovány.

Viz také nová publikace o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a nástroji NextGenerationEU.

Okruh 1: Jednotný trh, inovace a digitální oblast

Výzkum a inovace

Horizon Europe

Scientific, technological, economic, environmental and societal impact; support to all forms of research and innovation.

ITER

Ambitious international project to build the world’s biggest fusion machine, advance fusion energy technology for a greener and more sustainable energy mix

Evropské strategické investice

InvestEU

Providing the EU with crucial long-term funding, crowding in private investment, supporting the recovery and a greener, more digital and resilient Europe.

Digital Europe Programme

The Digital Europe Programme is the first EU programme that aims to accelerate the recovery and drive the digital transformation of Europe.

Jednotný trh

Single Market Programme

Empowering and protecting consumers; ensuring food safety, enabling EU small and medium-sized enterprises to thrive.

EU Anti-Fraud Programme

Protection of the EU’s financial interests; specialised equipment, knowledge and training.

Vesmír

European Space Programme

EU space policy; satellite technology and innovation; data, navigation, and communication services; fighting climate change; disaster response.

Okruh 2: Soudržnost, odolnost a hodnoty

Regionální rozvoj a soudržnost

Cohesion Fund (CF)

The Cohesion Fund aims to reduce economic and social disparities and to promote sustainable development.

REACT-EU

Additional funding for the existing 2014–2020 cohesion programmes under ERDF, ESF and FEAD.

Oživení a odolnost

Recovery and Resilience Facility

The Recovery and Resilience Facility is the key instrument of NextGenerationEU to help the EU emerge stronger and more resilient from the current crisis.

EU4Health

Investing in resilient, equitable and modern health systems, improving the health of EU citizens and protecting people from cross-border health threats.

Investice do lidí, sociální soudržnost a hodnoty

European Social Fund+

The European Social Fund+ (ESF+) is the EU’s main instrument for investing in people with the aim of building a more social and inclusive Europe.

Erasmus+

Support the educational, professional and personal development of people in education, training, youth and sport.

European Solidarity Corps

For young people wishing to volunteer to help the disadvantaged, provide humanitarian aid, contribute to health and environmental action

Creative Europe

Creative Europe is the European Commission's programme for providing support to the culture and audiovisual sectors.

Okruh 3: Přírodní zdroje a životní prostředí

Zemědělství a námořní politika

Životní prostředí a opatření v oblasti klimatu

Just Transition Fund

Supporting the transition towards climate neutrality by alleviating its socio-economic impact in the regions most affected.

Okruh 4: Migrace a správa hranic

Migrace

Správa hranic

Integrated Border Management Fund

Border Management; EU Common Visa Policy; European Border and Coast Guard, Custom Control Equipment at Customs Border points and Customs laboratories.

Okruh 5: Bezpečnost a obrana

Bezpečnost

Internal Security Fund

Security of the Union; Tackling radicalisation, terrorism, cybercrime, organised crime; Protecting victims of crime.

Obrana

European Defence Fund

The European Defence Fund is the Commission's key initiative to support, with the EU budget, collaborative research and development of defence capabilities

Okruh 6: Sousedství a svět

Vnější činnost

Humanitarian Aid

Whenever there is a disaster or humanitarian emergency, the EU provides assistance for the affected countries and populations.

Overseas Countries and Territories

Promoting economic and social development of the Overseas Countries and Territories, increasig their resilience and competitiveness, reducing vulnerability

Předvstupní pomoc

Pre-Accession Assistance

Supporting EU candidate countries and potential candidates in transforming their societies, legal systems and economies, on the path to EU membership.