Skip to main content

Pravidla a zásady

Pomocí uvedených pravidel pro nabídková řízení a se má zajistit rovný přístup k finančním prostředkům EU a kontrola náležitého nakládání s nimi.

Transparent procedures for all

Transparentní postupy pro všechny bez rozdílu

Bez ohledu na to, zda žádáte o grant spravovaný Evropskou komisí nebo vnitrostátním řídícím orgánem či se účastníte nabídkového řízení, máte právo na rovné zacházení a přístup k informacím.

V praxi se transparentními postupy míní skutečnost, že se výzvy k podávání návrhů zveřejňují na internetových stránkách Evropské komise. Totéž platí pro fondy EU spravované na vnitrostátní či regionální úrovni.

Výzvy Komise k podávání nabídek jsou zveřejňovány na její internetové stránce, v dodatku k Úřednímu věstníku EU a v databázi TED (Tenders Electronic Daily).

Informace o příjemcích finančních prostředků EU, které spravuje přímo Evropská komise, jsou zveřejňovány v systému pro finanční transparentnost (FTS) (konkrétně pak jméno/název příjemce a příslušná částka).

U finančních prostředků spravovaných orgány v jednotlivých zemích EU je rovněž třeba zveřejnit názvy přijímajících organizací. Jde například o finanční prostředky poskytované v rámci společné zemědělské politiky, námořní a rybářské politiky a strukturálních a investičních fondů. Země EU tyto informace zveřejňují na příslušných vnitrostátních internetových stránkách.

  • Regulation

EU Financial Regulation

The Financial Regulation is the main point of reference for principles and procedures governing establishment, implementation and control of the EU budget.

Ochrana zájmů EU

Systém EDES byl Komisí zřízen k tomu, aby se posílila ochrana finančních zájmů Unie a zajistilo se řádné finanční řízení. EDES nahrazuje systém včasného varování a ústřední databázi pro vyloučení, a to s platností od 1. ledna 2016.

Protecting EU interests

Transparentní postupy pro všechny bez rozdílu

Bez ohledu na to, zda žádáte o grant spravovaný Evropskou komisí nebo vnitrostátním řídícím orgánem či se účastníte nabídkového řízení, máte právo na rovné zacházení a přístup k informacím.

V praxi se transparentními postupy míní skutečnost, že se výzvy k podávání návrhů zveřejňují na internetových stránkách Evropské komise. Totéž platí pro fondy EU spravované na vnitrostátní či regionální úrovni.

Výzvy Komise k podávání nabídek jsou zveřejňovány na její internetové stránce, v dodatku k Úřednímu věstníku EU a v databázi TED (Tenders Electronic Daily).

Informace o příjemcích finančních prostředků EU, které spravuje přímo Evropská komise, jsou zveřejňovány v systému pro finanční transparentnost (FTS) (konkrétně pak jméno/název příjemce a příslušná částka).

U finančních prostředků spravovaných orgány v jednotlivých zemích EU je rovněž třeba zveřejnit názvy přijímajících organizací. Jde například o finanční prostředky poskytované v rámci společné zemědělské politiky, námořní a rybářské politiky a strukturálních a investičních fondů. Země EU tyto informace zveřejňují na příslušných vnitrostátních internetových stránkách.

  • Regulation

EU Financial Regulation

The Financial Regulation is the main point of reference for principles and procedures governing establishment, implementation and control of the EU budget.

Ochrana zájmů EU

Systém EDES byl Komisí zřízen k tomu, aby se posílila ochrana finančních zájmů Unie a zajistilo se řádné finanční řízení. EDES nahrazuje systém včasného varování a ústřední databázi pro vyloučení, a to s platností od 1. ledna 2016.