Skip to main content
Logotip Europske komisije
SlužbaRECOVER

Radna skupina za oporavak i otpornost

Ova radna skupina zadužena je za koordinaciju, provedbu i pomaganje Europskoj uniji u nastojanju da izađe iz krize uzrokovane koronavirusom te da gospodarstva država članica učini otpornijima i spremnijima.

Aktualno

Odgovornosti

Radna skupina za oporavak i otpornost (RECOVER) osnovana je 16. kolovoza 2020. u okviru Glavnog tajništva Europske komisije. RECOVER je odgovoran za usmjeravanje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost te za koordinaciju europskog semestra. RECOVER odgovara predsjednici Komisije Ursuli von der Leyen.

Céline Gauer je voditeljica RECOVER-a. Podrška su joj glavni savjetnik i dvije uprave.

RECOVER funkcionira u bliskoj suradnji s Komisijinom Glavnom upravom za gospodarske i financijske poslove u cilju:

  • koordinacije potpore državama članicama u izradi njihovih planova za oporavak i otpornost
  • suradnje s državama članicama kako bi se osiguralo da su dostavljeni planovi u skladu s regulatornim zahtjevima utvrđenima zakonodavstvom te da se predloženim inicijativama za reforme i ulaganja ostvaruju ciljevi istodobne zelene i digitalne tranzicije, oporavka i otpornosti
  • pripreme potrebnih provedbenih akata za odobravanje planova
  • ocjene napretka država članica u provedbi planova i analize periodičnih izvješća predviđenih zakonodavstvom
  • koordinacije europskog semestra u tom razdoblju.

Više informacija o naporima Komisije u borbi protiv koronavirusa i njezinoj potpori oporavku EU-a dostupno je ovdje.

Mehanizam za oporavak i otpornost

U okviru Mehanizma za oporavak i otpornost na raspolaganju je 723,8 milijardi eura (u tekućim cijenama) za potporu reformama i ulaganjima koje poduzimaju države članice, u obliku zajmova (385,8 milijardi eura) i bespovratnih sredstava (338 milijardi eura). Svrha mu je ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa te europska gospodarstva i društva učiniti održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i mogućnosti zelene i digitalne tranzicije. Mehanizam za oporavak i otpornost stupio je na snagu 19. veljače 2021. Više informacija, najnovije vijesti i popratni dokumenti dostupni su ovdje:

Mehanizam za oporavak i otpornost

 

Planovi i izvješća

Program rada Komisije – pregled rezultata na razini institucije za tekuću godinu

Vodstvo i ustroj

27 LISTOPAD 2022
Secretariat-General - Organisation chart
English
(408.25 KB - PDF)
Preuzimanje

Kontakt

Kontakt za medije za pitanja koja se odnose na rad RECOVER-a:

Gđa Veerle Nuyts

Tel. +32 (0) 2 29 96302

E-adresa: veerle.NUYTS@ec.europa.eu

 

Kontakt za nemedijska pitanja koja se odnose na rad RECOVER-a ili provedbu Mehanizma za oporavak i otpornost:

EC-RECOVER@ec.europa.eu 

Ime
Odjel za usluge Radne skupine za oporavak i otpornost