Skip to main content
Logotip Europske komisije

REPowerEU: povoljna, sigurna i održiva energija za Europu

Mjere REPowerEU

Nova geopolitička stvarnost i situacija na energetskom tržištu zahtijevaju od nas da drastično ubrzamo prelazak na čistu energiju i povećamo energetsku neovisnost Europe o nepouzdanim dobavljačima i nestabilnim fosilnim gorivima.

REPowerEU je plan Europske komisije da, s obzirom na rusku invaziju na Ukrajinu, Europa postane neovisna o ruskim fosilnim gorivima znatno prije 2030.

85 % Europljana smatra da bi EU trebao što prije smanjiti svoju ovisnost o ruskom plinu i nafti kako bi pružio potporu Ukrajini. Zajedničkim djelovanjem Unije, Europa to može postići brže.

U planu REPowerEU utvrđuje se niz mjera za brzo smanjenje ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima i brzu zelenu tranziciju te za povećanje otpornosti energetskog sustava na razini EU-a. Temelji se na sljedećem:

Diversifikacija

EU surađuje s međunarodnim partnerima kako bi se pronašli alternativni izvori opskrbe energijom. Kratkoročno moramo što prije osigurati alternativnu opskrbu plinom, naftom i ugljenom, a u budućnosti će nam biti potreban i vodik iz obnovljivih izvora.

Štednja

Svaki građanin, poduzeće i organizacija može štedjeti energiju. Male promjene u ponašanju, ako ih svi usvojimo, mogu donijeti znatne uštede. Bit će potrebne i izvanredne mjere za prekide u opskrbi.

Ubrzavanje prelaska na čistu energiju

Energija iz obnovljivih izvora najjeftinija je i najčišća energija koju možemo sami proizvoditi i tako smanjiti potrebu za uvozom energije. Planom REPowerEU ubrzat će se zelena tranzicija i potaknuti opsežna ulaganja u energiju iz obnovljivih izvora. Moramo omogućiti i bržu zamjenu fosilnih goriva u industriji i prometu kako bi se smanjile emisije i ovisnost.

Čista energija

Kako bi EU prestao biti ovisan o ruskim fosilnim gorivima, bit će potrebno veliko povećanje obnovljivih izvora energije te brža elektrifikacija i zamjena fosilnih goriva i topline dobivene iz njih u industriji, zgradama i prometnom sektoru. Tim će se prelaskom na čistu energiju s vremenom smanjiti cijene energije i ovisnost o uvozu. 

Obnovljivi izvori energije najjeftinija su i najčišća dostupna energija koja se može proizvesti na domaćem tržištu, čime se smanjuje potreba za uvozom energije. Komisija predlaže povećanje cilja EU-a za 2030. za obnovljive izvore energije sa sadašnjih 40 % na 45 %. Planom REPowerEU povećali bi se ukupni kapaciteti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na 1236 GW do 2030., u usporedbi s 1067 GW do 2030. predviđenih u okviru paketa „Spremni za 55 %” za 2030.

Strategijom EU-a za solarnu energiju potaknut će se uvođenje fotonaponske energije. U okviru plana REPowerEU tom se strategijom nastoji proizvesti više od 320 GW novih solarnih fotonaponskih sustava do 2025. (što je dvostruko više od današnje razine), a do 2030. gotovo 600 GW. Ti dodatni kapaciteti na početku razdoblja zamjenjuju potrošnju prirodnog plina od 9 milijardi kubičnih metara godišnje do 2027.

Čista industrija

Zamjenom ugljena, nafte i plina u industrijskim procesima pridonijet će se smanjenju ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima. Usporedno će se omogućiti upravljanje prijelazom na čišću energiju, jačanje industrijske konkurentnosti i promicanje vodeće uloge Europe u međunarodnom tehnološkom razvoju. 

 • Elektrifikacija, energetska učinkovitost i iskorištavanje obnovljivih izvora industriji bi mogli omogućiti uštedu od 35 milijardi kubičnih metara prirodnog plina do 2030., povrh ciljeva inicijative Fit for 55.
 • Najveća smanjenja potrošnje plina, gotovo 22 milijarde kubičnih metara, moguće je ostvariti u sektorima nemetalnih minerala, cementa, stakla i keramike te proizvodnje kemikalija i rafinerija.
 • Očekuje se da će se oko 30 % primarne proizvodnje čelika u EU-u dekarbonizirati do 2030. zahvaljujući iskorištavanju obnovljivog vodika.

Industrijski sektor također će imati ključnu ulogu u povećanju proizvodnje opreme i komponenti nužnih za brzu pretvorbu našeg energetskog sustava.

Štednja energije

Štednja energije najjeftiniji je, najsigurniji i najčišći način da smanjimo ovisnost o uvozu fosilnih goriva iz Rusije. U smanjenje potrošnje energije svi se možemo lako uključiti, od potrošača i poduzeća do svih sektora industrije. Uz mjere energetske učinkovitosti i naši pojedinačni postupci pozitivno će utjecati na cijene – smanjit ćemo račun za energiju, gospodarstvo će biti otpornije, a ubrzat će se i prijelaz EU-a na čistu energiju.

Mnogo je načina da se smanji potrošnja energije u svakodnevnom životu:

 • smanjenje temperature grijanja ili upotrebe klimatizacijskih uređaja
 • učinkovitije korištenje kućanskih uređaja
 • ekonomičnija vožnja
 • prelazak na javni prijevoz i aktivniju mobilnost
 • gašenje svjetala

Svi korisnici moraju znati kako najbolje štedjeti energiju i koji su koraci najučinkovitiji. Komisija će građanima osigurati ciljane informacije kako bi donosili utemeljene odluke i kupovali energetski učinkovite proizvode. 

Da bismo definirali i poticali najbolje mjere štednje energije, surađujemo s organizacijama kao što je Međunarodna agencija za energiju, s državama članicama i lokalnim tijelima.

Financiranje plana REPowerEU

Do 2027. potrebna su dodatna ulaganja u vrijednosti od 210 milijardi EUR za postupno ukidanje uvoza fosilnih goriva iz Rusije, koja trenutačno europske porezne obveznike košta gotovo 100 milijardi EUR godišnje. 

Mehanizam za oporavak i otpornost okosnica je provedbe plana REPowerEU i osigurava dodatna sredstva EU-a. Države članice bi u svoje planove za oporavak i otpornost trebale uvrstiti poglavlje o planu REPowerEU kako bi usmjerile ulaganja u prioritete plana REPowerEU i provele potrebne reforme.

Države članice mogu koristiti preostala sredstva za zajmove u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost (trenutačno 225 milijardi EUR) i nova bespovratna sredstva u okviru tog mehanizma, koja se financiraju dražbom emisijskih jedinica u sustavu trgovanja emisijama, koje se trenutačno drže u rezervi za stabilnost tržišta i koja vrijede 20 milijardi EUR.

Drugi izvori financiranja plana REPowerEU:

 • fondovi kohezijske politike
 • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
 • Instrument za povezivanje Europe
 • Inovacijski fond
 • financiranje nacionalnim sredstvima i sredstvima EU-a za potporu ciljevima plana REPowerEU
 • nacionalne fiskalne mjere
 • privatna ulaganja
 • Europska investicijska banka

Suradnja s međunarodnim partnerima

Želimo graditi dugoročna partnerstva koja su obostrano korisna – jačajući energiju iz obnovljivih izvora i povećavajući energetsku učinkovitost diljem svijeta te surađujući na zelenoj tehnologiji i inovacijama. Nova EU-ova energetska platforma imat će ključnu ulogu u udruživanju potražnje, koordiniranju upotrebe infrastrukture, pregovorima s međunarodnim partnerima i pripremama za zajedničku nabavu plina i vodika.

Mjere:

 • Povećanje isporuke ukapljenog prirodnog plina iz SAD-a i Kanade te plina iz plinovoda i ukapljenog prirodnog plina iz Norveške
 • Intenziviranje suradnje s Azerbajdžanom, osobito na južnom plinskom koridoru
 • Politički sporazumi s dobavljačima plina kao što su Egipat i Izrael radi povećanja isporuka ukapljenog prirodnog plina
 • Ponovo pokretanje dijaloga s Alžirom
 • Kontinuirana suradnja s glavnim proizvođačima u Perzijskom zaljevu, uključujući Katar, kao i Australiju
 • Koordinacija s kupcima plina kao što su Japan, Kina i Koreja
 • Istraživanje izvoznog potencijala zemalja supsaharske Afrike kao što su Nigerija, Senegal i Angola

EU će nastaviti surađivati i s partnerima iz skupina G7, G20 i drugih međunarodnih foruma, uključujući OPEC i Međunarodnu agenciju za energiju (IEA) kako bi se osiguralo dobro funkcioniranje globalnih tržišta nafte.

Vremenski okvir

 1. 14. prosinca 2022.

  Europski parlament i Vijeće postižu politički dogovor o financiranju plana REPowerEU i omogućivanju državama članicama da u svoje planove za oporavak i otpornost uvedu poglavlja koja se odnose na plan REPowerEU

 2. 9. prosinca 2022.

  Pokrenut je novi industrijski savez za povećanje proizvodnje solarne energije i energetske sigurnosti EU-a

 3. 9. studenoga 2022.

  Komisija ubrzava zeleni odmak od ruskog plina ubrzavanjem izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije

 4. 26. srpnja 2022.

  Na temelju prijedloga Komisije Vijeće postiže dogovor o osiguravanju urednog i koordiniranog smanjenja potrošnje plina u cijelom EU-u kako bi EU bio spreman za sljedeću zimu.

 5. 20. srpnja 2022.

  Štednja plina za sigurnu zimu: Komisija predlaže plan za smanjenje potražnje za plinom kako bi se EU pripremio na smanjenu opskrbu

 6. 18. srpnja 2022.

  EU i Azerbajdžan potpisali su novi Memorandum o razumijevanju o strateškom partnerstvu u području energetike, kojim se postavljaju temelji dugoročnog partnerstva u području energetske učinkovitosti i čiste energije. Zahvaljujući tome udvostručit će se kapacitet južnog plinskog koridora kako bi se EU-u do 2027. isporučivalo najmanje 20 milijardi kubičnih metara plina godišnje.

 7. 15. srpnja 2022.

  Komisija je odobrila IPCEI Hy2Tech, prvi važan projekt od zajedničkog europskog interesa u sektoru vodika. Cilj je projekta razviti inovativne tehnologije za vrijednosni lanac vodika kako bi se dekarbonizirali industrijski procesi i prijevoz. Obuhvaća 35 poduzeća i 41 projekt iz 15 država članica.

 8. 27. lipnja 2022.

  Donesena su nova pravila o skladištenju plina. Njima će se ojačati sigurnost opskrbe plinom u EU-u, i to već ove zime. Prema novim pravilima od država članica EU-a zahtijeva se da do studenoga ove godine skladišta plina napune do 80 % kapaciteta, a u narednim godinama do 90 %.

 9. 23. lipnja 2022.

  EU i Norveška suglasne su produbiti svoje partnerstvo kako bi se povećala kratkoročna i dugoročna opskrba plinom, riješilo pitanje visokih cijena energije i razvijala suradnja u području čiste energije, uključujući vodik.

 10. 17. lipnja 2022.

  EU, SAD i još 11 zemalja pokrenuli su energetski plan za ispunjavanje globalne obveze smanjenja emisija metana (Global Methane Pledge Energy Pathway) da ubrzaju smanjenje emisija metana u sektoru nafte i plina, a time i napredak u području klime i energetske sigurnosti.

 11. 15. lipnja 2022.

  EU, Egipat i Izrael potpisali su trilateralni memorandum o razumijevanju za izvoz prirodnog plina u Europu, koji će se iz Izraela, Egipta i drugih izvora u istočnom Sredozemlju otpremati u Europu putem egipatske infrastrukture za izvoz UPP-a.

 12. 25. svibnja 2022.

  Komisija osniva radnu skupinu Platforme EU-a za energiju zaduženu za alternativnu opskrbu.

 13. 18. svibnja 2022.

  Komisija je predstavila REPowerEU, plan za brzo smanjenje ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima i brz napredak zelene tranzicije

Dokumenti

 • Communication

REPowerEU related documents

A clear and complete repository of the thematic areas that are shaping the REPowerEU initiative

17 SVIBANJ 2022
Questions and answers about REPOwerEU
English
(5.95 KB - HTML)
Preuzimanje
17 SVIBANJ 2022
Factsheet: REPowerEU actions
English
(5.95 KB - HTML)
Preuzimanje
17 SVIBANJ 2022
Factsheet: Financing REPowerEU
English
(5.95 KB - HTML)
Preuzimanje
17 SVIBANJ 2022
Factsheet: Clean energy
English
(5.95 KB - HTML)
Preuzimanje
17 SVIBANJ 2022
Factsheet: Energy savings
English
(5.95 KB - HTML)
Preuzimanje
17 SVIBANJ 2022
Factsheet: International energy strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Preuzimanje