Skip to main content

Työllisyys- ja sosiaaliasiat

Työllisyyden, sosiaaliasioiden ja syrjäytymisen torjunnan alalla toimintapoliittinen vastuu jakautuu EU:n ja jäsenmaiden kesken.

Euroopan komission toimet

Nuorisotakuu

Nuorisotakuun avulla EU haluaa puuttua nuorisotyöttömyyteen. Tavoitteena on varmistaa, että kaikille alle 25-vuotiaille nuorille tarjotaan laadukas työ-, oppisopimus-, harjoittelu- tai jatkokoulutuspaikka neljän kuukauden kuluessa opintojen päättymisestä tai työttömäksi joutumisesta.

Nuorisotakuu EU-maissa

Päätavoitteet

  • luoda laadukkaita työpaikkoja eri puolilla EU:ta
  • auttaa työntekijöitä löytämään työtä omasta maastaan tai toisesta EU-maasta
  • edistää ammattitaitoa ja yrittäjyyttä
  • koordinoida ja nykyaikaistaa sosiaaliturvajärjestelmiä
  • parantaa työoloja yhteisillä vähimmäisvaatimuksilla
  • edistää sosiaalista osallisuutta ja torjua köyhyyttä
  • suojella vammaisten oikeuksia

Määrälliset tavoitteet

Vuoteen 2030 mennessä:

  • vähintään 78 prosentilla 20–64-vuotiaista EU:ssa on työpaikka
  • vähintään 60 prosentin kaikista aikuisista EU:ssa osallistuu koulutukseen vuosittain
  • köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa olevien määrä EU:ssa pienenee vähintään 15 miljoonalla.

Muiden EU:n toimielinten toiminta työllisyys- ja sosiaaliasioiden alalla