Skip to main content

Ekonomi, finans och euron

Vad gör kommissionen?

Mål

  • Främja tillväxt- och sysselsättningsvänliga strategier i euroområdet och EU.
  • Främja makroekonomisk och finanspolitisk stabilitet i euroområdet och EU.
  • Se till att den ekonomiska och monetära unionen (EMU) fungerar ändamålsenligt.
  • Stimulera investeringarna i EU.
  • Förebygga eller korrigera makroekonomiska obalanser i EU.
  • I högre grad samordna ländernas strukturpolitiska åtgärder.
  • Främja välfärd utanför EU.