Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Европейска политика за съседство

Европейската политика за съседство (ЕПС) определя отношенията на ЕС с 16 от неговите най-близки източни и южни съседи. ЕПС е основен елемент на външната политика на ЕС. Тя е съсредоточена върху стабилизирането на региона по отношение на политиката, икономиката и сигурността.

Actions

Източно партньорство

Източното партньорство има за цел да се укрепят отношенията между ЕС и неговите шест източни съседни държави: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.

Южно съседство

Сътрудничеството с държавите от южното съседство обхваща десет държави партньори: Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина*, Сирия и Тунис.

Сътрудничество на равнище съседство

С цел допълване на програмите за двустранно и регионално сътрудничество бяха създадени и програми за сътрудничество на равнище съседство, тъй като някои дейности за помощ могат да бъдат управлявани по-ефективно и гъвкаво на междурегионално равнище.

Objectives

  • stabilising neighbouring countries through economic development, employability and youth, transport and energy connectivity, migration, mobility and security
  • promoting key EU interests of good governance, democracy, rule of law and human rights
  • facilitating cooperation at regional level: Eastern Partnership, Union for the Mediterranean

Context

The European neighbourhood policy offers a framework for more effective and stronger partnerships with the EU's eastern and southern neighbours, based on common interests and action on both sides. 

The EU promotes stability and fosters cooperation with the countries concerned by providing financial support through the European Neighbourhood Instrument.

Documents

9 ЯНУАРИ 2018
Review of the European neighbourhood policy
English
(PDF)
Изтегляне