Siirry pääsisältöön

Euroopan naapuruuspolitiikka

Euroopan naapuruuspolitiikka (ENP) ohjaa EU:n suhteita sen 16:n lähimmän itäisen ja eteläisen kumppanimaan kanssa. ENP on keskeinen osa EU:n ulkopolitiikkaa. Siinä keskitytään alueen poliittiseen ja taloudelliseen vakauttamiseen ja turvallisuuden lisäämiseen.

Toimet

Itäisen kumppanuuden tavoitteena on vahvistaa EU:n ja sen kuuden itäisen naapurimaan suhteita. Nämä kumppanit ovat Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Moldova, Ukraina ja Valko-Venäjä.

Eteläisen naapuruston kanssa tehtävään yhteistyöhön osallistuu kymmenen kumppanimaata: Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Libya, Marokko, Palestiina*, Syyria ja Tunisia.

Valtioiden rajat ylittävä yhteistyö tukee kestävää kehitystä EU:n lähialueilla sekä auttaa vähentämään elintasoeroja ja vastaamaan yhteisiin haasteisiin.

Kahdenvälisten ja alueellisten yhteistyöohjelmien täydentämiseksi on perustettu myös koko naapuruston laajuisia yhteistyöohjelmia, sillä joitakin avustustoimia voidaan hallinnoida tehokkaammin ja joustavammin alueiden välisellä tasolla.

Tavoitteet

  • naapurimaiden vakauttaminen taloudellisen kehityksen, työllistettävyyden ja nuorison, liikenne- ja energiayhteyksien, muuttoliikkeen, liikkuvuuden ja turvallisuuden suhteen
  • EU:n keskeisten intressien eli hyvän hallintotavan, demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien edistäminen
  • yhteistyön helpottaminen alueellisella tasolla: Itäinen kumppanuus ja Välimeren unioni

Tausta

Euroopan naapuruuspolitiikan puitteissa EU voi solmia itäisten ja eteläisten naapurimaidensa kanssa entistä tehokkaampia ja vahvempia yhteistyökumppanuuksia, jotka perustuvat yhteisiin etuihin ja toimiin. 

EU edistää vakautta ja rakentaa yhteistyötä näiden maiden kanssa tarjoamalla niille taloudellista tukea Euroopan naapuruuspolitiikan välineen kautta.

Asiakirjat

9. TAMMIKUUTA 2018
Review of the European neighbourhood policy