Направо към основното съдържание

Филтриране по

Policies (37)

RSS
Показване на резултати от 1 до 10

Банкови и финансови услуги

Комисията се стреми всички банки и финансови пазари да са регулирани по подходящ начин, за да се осигури стабилност, конкурентоспособност и прозрачност.

Безопасност на храните

Политиката на ЕС за безопасност на храните обхваща всички продукти от фермата до трапезата.

Бюджет

ГД „Бюджет“ разпределя средствата на ЕС, за да могат да се изпълняват политиките на Съюза, и се грижи за разумното финансово управление на институциите и службите на Комисията.

Вътрешни работи

ЕС има за цел да създаде стабилна, законна и сигурна среда за всички дейности (културни, социални и икономически), които подпомагат растежа в ЕС.

Граници и сигурност

Агенции като Frontex и Европол координират дейностите за защита на външните граници на Съюза и борба с организираната престъпност на равнище ЕС.

Действия в областта на климата

ЕС иска да намали емисиите си на парникови газове и да опази озоновия слой. Съюзът обръща внимание и на неизбежните последствия от променящия се климат.