Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Филтриране по

Policies (37)

RSS
Показване на резултати от 1 до 10

Банкови и финансови услуги

Комисията се стреми всички банки и финансови пазари да са регулирани по подходящ начин, за да се осигури стабилност, конкурентоспособност и прозрачност.

Бюджет

ГД „Бюджет“ разпределя средствата на ЕС, за да могат да се изпълняват политиките на Съюза, и се грижи за разумното финансово управление на институциите и службите на Комисията.

Вътрешни работи

ЕС има за цел да създаде стабилна, законна и сигурна среда за всички дейности (културни, социални и икономически), които подпомагат растежа в ЕС.

Граници и сигурност

Агенции като Frontex и Европол координират дейностите за защита на външните граници на Съюза и борба с организираната престъпност на равнище ЕС.

Действия в областта на климата

ЕС иска да намали емисиите си на парникови газове и да опази озоновия слой. Съюзът обръща внимание и на неизбежните последствия от променящия се климат.