Skip to main content

Výdaje a příjmy EU v období 2021–2027

Interaktivní graf znázorňuje výdaje a příjmy EU z období 2021–2027 podle roku a podle zemí.

V níže uvedeném interaktivním grafu jsou uvedeny informace o výdajích a příjmech v rámci víceletého finančního rámce na období 2021–2027. Interaktivní graf navíc zobrazuje výdaje v rámci nástroje NextGenerationEU, které jsou poskytovány prostřednictvím rozpočtu jako vnější účelově vázané příjmy ze specializovaných výpůjček. Data si lze stáhnout ve spodní části stránky (tak jako u předchozích dlouhodobých rozpočtů). Další informace o VFR uvádíme zde.

Data týkající se víceletého finančního rámce na období 2014–2020, viz Interaktivní graf: výdaje a příjmy v období 2014–2020

Částky se uvádějí pouze pro účely prezentace. Všechny formální odkazy na rozpočtové informace by měly vycházet z oficiálních rozpočtových dokumentů a zpráv.

Návod k použití

Mezi jednotlivými vizualizacemi se přechází klikáním na jednu ze tří karet („Přehled“, „Výdaje“ a „Příjmy“). K zobrazení jedné nebo více hodnot můžete použít filtry (např. rok, země). Aktuální výběr je vidět v modrém panelu. Chcete-li ho změnit, klikněte na panel. Chcete-li ho zrušit, klikněte na „x“. Podle vašeho aktuálního výběru jsou k dispozici možnosti ve filtru: pokud není možné některou z hodnot vybrat, objeví se na tmavě šedém pozadí.

Váš aktuální výběr si můžete stáhnout kliknutím na tlačítko „Stáhnout vybraná data“ v grafu.

Stáhnout

28 ZÁŘÍ 2022
EU spending and revenue - Data 2000-2021
English
(958.86 KB - XLSX)
Stáhnout

Data z let před rokem 2000 jsou k dispozici ve finanční zprávě za rok 2008.

Výhody členství v EU

Evropský rozpočet nefunguje tak, že zisk jednoho člena znamená ztrátu pro jiného. Z členství v EU má prospěch každý: z cestování bez hranic, cenově dostupných telefonních hovorů ze zahraničí, koordinované reakce EU na koronavirovou pandemii a na její důsledky atd. Všechny členské státy EU profitují z toho, že jsou součástí jednotného trhu, že migraci, boj proti terorismu a změně klimatu řeší společně, že mají lepší silnice, modernější veřejné služby a špičkovou lékařskou péči.

Přidělování výdajů členským státům je ze své podstaty nedokonalé, neboť neodráží výhody účasti na našem společném evropském projektu ani přidanou hodnotu rozpočtu EU. Výše uvedené přínosy zobrazené z hlediska účetnictví představují pouze malou část celkových výhod členství v EU. Výdaje, které putují zdánlivě jen do jednoho členského státu, mohou být přínosem pro několik států, případně pro všechny, jelikož prostředky z EU mají výrazný přesah do dalších států Unie nebo jsou určeny na evropský veřejný statek, který vyžaduje sdílené financování.

Viz také Přínosy rozpočtu EU