Skip to main content
Logotip Europske komisije

Rashodi i prihodi EU-a za razdoblje 2021. – 2027.

Interaktivni grafikon rashoda i prihoda EU-a za razdoblje 2021. – 2027. po godini i državi

Na interaktivnom grafikonu prikazani su rashodi i prihodi u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2021. – 2027. Osim toga, na interaktivnom grafikonu prikazani su i rashodi u okviru instrumenta NextGenerationEU, koji se usmjeravaju kroz proračun kao vanjski namjenski prihodi od namjenskih zajmova. Podaci se mogu preuzeti na dnu stranice (i za prethodne dugoročne proračune). Više informacija o višegodišnjem financijskom okviru možete pronaći ovdje.

Za podatke koji se odnose na višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje 2014. – 2020. vidjeti interaktivni grafikon rashoda i prihoda za razdoblje 2014. – 2020.

Svi iznosi prikazani su informativno. Za potrebe službenog upućivanja na proračunske informacije treba koristiti službene proračunske dokumente i izvještaje.

Kako se koristiti grafikonom

Za kretanje unutar grafikona kliknite na jednu od triju kartica („Pregled”, „Rashodi” i „Prihodi”). S pomoću filtara (npr. godina, država) možete odabrati prikaz jedne ili više vrijednosti. Vaš trenutačni odabir prikazan je na plavoj traci – kliknite na nju za promjenu odabira ili na „x” kako bi ga poništili. Ovisno o vašem trenutačnom odabiru, možda neće biti dostupne sve opcije u filtru. Ako neku vrijednost nije moguće odabrati, prikazat će se na tamno sivoj podlozi.

Trenutačni odabir možete preuzeti klikom na gumb „Download the selected data” (preuzimanje odabranih podataka) unutar grafikona.

Preuzimanje

28 RUJAN 2022
EU spending and revenue - Data 2000-2021
English
(958.86 KB - XLSX)
Preuzimanje

Podaci za godine prije 2000. dostupni su u Financijskom izvješću za 2008.

Koristi članstva u EU-u

Proračun EU-a nije matematička formula prema kojoj jedni moraju izgubiti da bi drugi dobili. Članstvom u EU-u svi su na dobitku – svi uživaju u putovanju bez čekanja na granicama, povoljno telefoniraju u inozemstvu i osjećaju prednosti koordiniranog odgovora EU-a na pandemiju koronavirusa i njezine posljedice. Sve države članice EU-a imaju koristi od sudjelovanja u jedinstvenom tržištu, zajedničkog svladavanja izazova u području migracija, borbe protiv terorizma i klimatskih promjena, od boljih cesta, moderniziranih javnih usluga i najsuvremenijih metoda liječenja.

Raspodjela rashoda po državama članicama sama po sebi nije savršena jer ne odražava prednosti sudjelovanja u našem zajedničkom europskom projektu ni dodanu vrijednost proračuna EU-a. Prikazane računovodstvene koristi obuhvaćaju tek mali dio ukupnih koristi članstva u EU-u. Rashod koji naizgled odlazi samo u jednu državu članicu može biti koristan za više država članica ili čak sve zbog snažnih učinaka prelijevanja ili biti namijenjen europskom javnom dobru za koje je potrebno zajedničko financiranje.

Vidjeti i Koristi proračuna EU-a