Skip to main content

ELi kulud ja tulud 2021–2027

Interaktiine diagramm, mis kajastab ELi kulusid ja tulusid ajavahemikus 2021–2027 aastate ja riikide kaupa.

Allpool esitatud interaktiivselt diagrammilt leiate teabe mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) kulude ja tulude kohta. Lisaks on interaktiivsel diagrammil näidatud ka taasterahastu „NextGenerationEU“ kulud, mis suunatakse eelarve kaudu sihtotstarbeliste laenude sihtotstarbelise välistuluna. Andmed on allalaadimiseks kättesaadavad lehekülje allosas (ka varasemate pikaajaliste eelarvete kohta). Lisateavet mitmeaastase finantsraamistiku kohta leiate siit.

Andmed 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku kohta leiate interaktiivselt diagrammilt: kulud ja tulud 2014–2020.

Summad on esitatud üksnes selgitaval eesmärgil. Ametlikuks viitamiseks eelarvealasele teabele tuleks kasutada ametlikke eelarvedokumente ja aruandeid.

Kuidas kasutada?

Kuvade vahetamiseks klõpsake ühel kolmest vahekaardist („Ülevaade“, „Kulud“ ja „Tulud“). Võite kasutada filtreid (nt aasta, riik) ühe või mitme kuvatava väärtuse valimiseks. Teie praegune valik kuvatakse sinises tulbas: klõpsake sellel, kui soovite seda muuta või valikul „x“, kui soovite seda eemaldada. Sõltuvalt teie praegusest valikust ei pruugi kõik filtris olevad võimalused olla kättesaadavad: kui väärtust ei ole võimalik valida, kuvatakse see tumehallil taustal.

Praeguse valiku saab alla laadida, klõpsates tulbas asuval nupul „Laadi alla valitud andmed“.

Allalaadimine

28 SEPTEMBER 2022
EU spending and revenue - Data 2000-2021
English
(958.86 KB - XLSX)
Laadige alla

Andmed 2000. aastale eelnevate aastate kohta leiate 2008. aasta finantsaruandest

ELi liikmeks olemise eelised

ELi eelarve ei ole nullsummamäng. Igaüks saab kasu ELi liikmesusest, nautides piirideta reisimist, taskukohaseid telefonikõnesid välismaalt ning ELi koordineeritud reageerimisest koroonaviiruse pandeemiale ja selle tagajärgedele. Kõik ELi liikmesriigid saavad kasu ühtsel turul osalemisest ning sellest, et selliseid probleeme nagu ränne ning võitlus terrorismi ja kliimamuutuste vastu lahendatakse koos. Samuti parematest teedest, moderniseeritud avalikest teenustest ja tipptasemel meditsiiniteenustest.

Kulude jaotus liikmesriikide vahel ei ole oma olemuselt täiuslik, kuna see ei kajasta meie ühises Euroopa projektis osalemise eeliseid ega ELi eelarve lisaväärtust. Eespool esitatud raamatupidamislikud eelised hõlmavad vaid väikest osa ELi liikmesusega kaasnevatest üldistest eelistest. Kulud, mis on näiliselt esitatud vaid ühe liikmesriigi kohta, võivad tuua kasu mitmele või kõigile liikmesriikidele, võttes arvestades ELi kulutuste suurt ülekanduvat mõju, või aidata kaasa Euroopa avalikule hüvele, mis nõuab ühist rahastamist.

Vt ka veebilehte ELi eelarvest saadav kasu.