Skip to main content

Konsumentinformation – videoklipp

Finanskunskap

Du måste vara medveten om ekonomiska risker och möjligheter för att kunna fatta välgrundade beslut och veta hur du kan få hjälp. Ta reda på dina rättigheter som konsument, lär dig att hantera pengar och få koll på din ekonomi.

Råd och tips om hur du sköter dina finanser:

 • Tänk efter om du verkligen behöver en finansiell produkt (krediter, investeringar eller försäkring) som kan medföra risker, kosta pengar eller innebära ett långsiktigt åtagande.
 • Be en oberoende rådgivare om hjälp om du inte förstår ett erbjudande.
 • Läs noga avtalsinformationen och försök att jämföra erbjudanden från olika leverantörer.
 • Ta reda på dina rättigheter. Om du t.ex. köper finansiella tjänster på nätet har du rätt att ångra dig inom 14 dagar tack vare EU:s konsumentlagstiftning.

Om du har problem med en leverantör av finansiella tjänster, kontakta ett europeiskt konsumentcentrum eller en konsumentorganisation i ditt land.

 

Mer information

Skydd av personuppgifter

Du har rätt att ha kontroll över hur dina personuppgifter behandlas. De organisationer som behandlar dina uppgifter måste ha goda skäl att göra det, tydligt informera om vad de gör och hantera uppgifterna på ett säkert sätt.

Råd och tips om hur du skyddar dina personuppgifter

 • Nej betyder nej. Ditt samtycke ska vara frivilligt, specifikt och informerat. Förkryssade rutor och alltför allmänna ordalag räknas inte som samtycke.
 • Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst och det ska vara lika enkelt som när du först gav ditt samtycke.
 • Du har rätt att få se vilka uppgifter en organisation har sparat om dig. Om du upptäcker fel kan du begära att de rättas till. Om uppgifterna har sparats utan lagliga skäl kan du få dem raderade.
 • I vissa fall har du rätt till dataportabilitet, om du t.ex. vill byta till en ny tjänsteleverantör.
 • Vänd dig till en dataskyddsmyndighet i ditt land om du har problem med hur organisationer behandlar dina personuppgifter.

Mer information

Internetsäkerhet

Att kunna beställa varor från hela världen som levereras till dörren med ett par klick – det är fördelen med att handla på nätet. Internet erbjuder många möjligheter, men också stor risk för missbruk. Du måste vara uppmärksam när du handlar på nätet och känna till vilka regler företagen måste följa. 

Råd och tips om säker e-handel

 • Fundera på att handla någon annanstans om säljaren inte har uppgett sin identitet och sina kontaktuppgifter.
 • Var medveten om lockmedel när du läser om
  • produkter som marknadsförs som ett ”unikt erbjudande”
  • påståenden om att en produkt är den ”enda produkten som ger ett effektivt skydd” eller ”enda hemmatestet” eller säljs till ”lägsta priset på marknaden”
  • påståenden som ”går bara att köpa idag”, ”snart utsålt” och liknande.
 • Läs noga webbadresser och sidtitlar och använd inte webbplatser med många stavfel. De används ofta för att produkterna inte ska upptäckas av webbplatsernas algoritmer.
 • Kontrollera att produkterna beskrivs på ett tydligt och begripligt sätt.
 • Anmäl ogrundade eller oseriösa erbjudanden. Använd plattformens verktyg för att anmäla innehållet eller kontakta myndigheterna eller en konsumentskyddsorganisation.
 • Ta reda på dina rättigheter som konsument.

 

Mer information

Hållbar konsumtion

Varje dag gör vi val som påverkar miljön. Hållbar konsumtion och produktion handlar om att göra mer och bättre med mindre.

Råd och tips om hållbar konsumtion

 • Tänk efter innan du köper något och köp gärna begagnat om det går. Köp inte en ny mobil om den du har fortfarande fungerar.
 • Handla varor som är miljövänliga och till exempel har EU:s miljömärke.
 • Kontrollera hållbarhetsmärkningen i allmänhet. Ta reda på vad märkningen innebär så att du inte går på felaktiga påståenden på förpackningarna.
 • Cykla, promenera eller åk kollektivt i stället för att ta bilen eller flyget. 2021 är Europaåret för järnvägen!
 • Minska ditt avfall. Om du slänger mat slösar du med både naturresurser och pengar. Laga det som går sönder i stället för att köpa nytt.

 

Mer information