Skip to main content

Konsumenttillsyn

EU skyddar konsumenterna på olika sätt, bland annat genom att samordna nationella insatser och ingå internationella avtal.