Skip to main content

Tarbijatele mõeldud videomaterjal

Finantskirjaoskus

Olles teadlik finantsriskidest ja -võimalustest, saate teha teadlikke valikuid ja oskate õigest kohast abi leida. Õppige kindlasti tundma oma tarbijaõigusi ja arendage oskust sissetulekuid kujundada ja majanduslikku heaolu parandada.

Nõuandeid ja näpunäiteid selle kohta, kuidas oma rahalisi vahendeid hallata.

 • Finantstooteid (krediit, investeeringud, kindlustus) soetades peate arvestama, et need võivad olla riskantsed, kulukad ja tuua kaasa pikaajalisi kohustusi.
 • Kui te ei saa pakkumisest aru, küsige nõu sõltumatult nõustajalt.
 • Lugege hoolikalt lepingueelset teavet ja proovige võrrelda eri teenusepakkujate pakkumisi.
 • Õppige tundma oma õigusi. Näiteks kui ostate finantsteenuseid internetist, on teil tänu ELi tarbijakaitsealastele õigusaktidele õigus 14 päeva jooksul lepingust taganeda.

Kui finantsteenuste osutajaga on tekkinud probleeme, võtke ühendust Euroopa tarbijakeskuse või oma riigi tarbijaorganisatsiooniga.

 

Materjalid

Andmekaitse

Andmekaitse eesmärk on tagada, et igaühel oleks kontroll selle üle, kuidas organisatsioonid tema kohta käivaid andmeid töötlevad. See tähendab, et mis tahes organisatsioonil peab olema teie andmete töötlemiseks kindel põhjus, ta peab andma oma tegevuse kohta läbipaistvat teavet ning tegema seda kõike turvaliselt.

Nõuandeid ja näpunäiteid selle kohta, kuidas oma andmeid kaitsta.

 • Ei on ei. Teie nõusolek peab olema vabatahtlik, selgelt piiritletud ja teadlikult antud. Eelmärgistatud kastikesed ega liialt hõlmavad määratlused ei ole tegelikult siduvad.
 • Kui muudate meelt, võite oma nõusoleku tagasi võtta ja see peab toimuma sama lihtsalt, kui käis nõusoleku andmine.
 • Omaenda isikuandmetele, mida organisatsioonid on teie kohta kogunud, on teil alati tasuta juurdepääs. Kui avastate, et teie kohta käivad andmed, ei ole õiged, saate lasta need ära parandada. Kui avastate, et teie kohta käivad andmed on kogutud ebaseaduslikult, saate laste need kustutada.
 • Kui vahetate teenusepakkujat ja muudel sarnastel juhtudel, on teil õigus sellele, et teie kohta käivad andmed üle kantaks.
 • Kui teil tekib probleeme seoses sellega, kuidas organisatsioonid teie isikuandmeid töötlevad, võite võtta ühendust oma riigi andmekaitseasutusega.

Materjalid:

Ohutus Internetis

Saame tellida tooteid kogu maailmast vaid mõne hiireklõpsuga – see on internetist ostmise suur eelis. Internet annab palju võimalusi, aga sellega käib kaasas suur kuritarvituste oht. Veebis oste tehes peate olema valvsad ja tundma reegleid, mida ettevõtjad peavad järgima. 

Näpunäiteid ja juhtnööre selle kohta, kuidas veebis turvaliselt tegutseda

 • Kui kaupmees ei esita oma ettevõtte nime ega anna kontaktandmeid, kaaluge ostu tegemist mujalt.
 • Et vältida lõksu langemist, peate tundma järgmisi survestusvõtteid, mida müügis kasutatakse:
  • tooteid reklaamitakse kui ainukordset võimalust;
  • toote kohta väidetakse näiteks, et see on „ainus toode, mis pakub tõhusat kaitset“, „ainus koduseks kasutamiseks mõeldud testikomplekt“ või müüakse seda justkui „turu madalaima hinnaga“;
  • väidetakse, et tooteid on piiratult („ainult täna“, „kuni kaupa jätkub“ vms).
 • Lugege hoolikalt veebiaadresse ja veebilehtede pealkirju ning ärge ostke midagi veebilehtedelt, millel esineb süstemaatiliselt kirjavigu. Neid kasutatakse sageli selleks, et veebisaidi haldajate algoritmid neid ei tuvastaks.
 • Kontrollige, kas tootel on täpne ja arusaadav kirjeldus.
 • Teatage alusetust või kahtlasest pakkumisest. Kasutage platvormioperaatori pakutavaid aruandlusvahendeid või võtke ühendust oma riigi pädevate asutuste või tarbijaorganisatsioonidega.
 • Õppige tundma oma tarbijaõigusi.

 

Materjalid:

Kestlik tarbimine

Iga päev teeme oma elus valikuid, mis mõjutavad keskkonda. Kestliku tarbimise ja tootmise idee seisneb püüdluses saavutada vähemaga rohkem ja paremaid tulemusi.

Näpunäiteid ja juhtnööre selle kohta, kuidas tarbida kestlikult.

 • Mõelge enne ostu sooritamist kaks korda järele ja kaaluge võimalust osta kasutatud kaupa. Ärge ostke uut nutitelefoni, kui praegune veel töötab.
 • Veenduge, et teie ostud on keskkonnale soodsad. Näiteks kontrollige, kas neil on ELi ökomärgis.
 • Kontrollige ka muud märgistust toote kestlikkuse kohta. Kui oskate märgistust õigesti lugeda ja teate, mida üks või teine asi täpselt tähendab, ei lase te ennast enam mõjutada eksitavatest väidetest tootepakenditel.
 • Selle asemel, et sõita auto või lennukiga, sõitke hoopis jalgrattaga, kõndige või kasutage ühistransporti. 2021 on Euroopa raudteeaasta.
 • Vähendage jäätmete teket. Kui viskate toitu ära, raiskate loodusvarasid ja raha. Selle asemel et osta uus toode, katsuge purunenud toode ära parandada.

 

Materjalid