Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Прилагане на защитата на потребителите

Потребителското право се прилага на равнището на ЕС по различни начини, включително чрез координиране на действията на националните органи за защита на потребителите и чрез сключване на международни споразумения.