Skip to main content

Uveljavljanje varstva potrošnikov

Zakonodaja o varstvu potrošnikov se na ravni EU izvršuje na različne načine, vključno z usklajevanjem ukrepov nacionalnih potrošniških organov in sklepanjem mednarodnih sporazumov.