Skip to main content

Příslušné soudy v přeshraničních sporech

Na který soud se obrátit?

V případech, které se týkají více než jedné země EU, potřebují lidé vědět, na který soud se mají se svou věcí obrátit a jak bude soudní rozhodnutí uznáno a vykonáno v jiné zemi EU.

Nařízení Brusel I stanoví pravidlo, že věcí by se měly zabývat soudy v té zemi EU, kde má bydliště či sídlo žalovaná strana. V určitých zvláštních případech však platí výjimky, např.:

  • porušení smlouvy:věc by měl projednat soud místa, kde měl být splněn závazek, o nějž se jedná
  • mimosmluvní záležitosti: příslušný je soud místa, kde došlo ke škodné události. Pokud byl například někdo zraněn z důvodu něčí nedbalosti, měl by věc projednávat soud v té zemi EU, v níž k nehodě došlo.

Nařízení se vztahuje na všechny občanské a obchodní věci bez ohledu na to, zda je vznesený nárok napadnut či nikoli, a bez ohledu na výši nároku.

8 BŘEZEN 2018
Regulation on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
English
(549.39 KB - HTML)
Stáhnout

Uznání a výkon soudního rozhodnutí v jiném státě EU

Navrhovatel se může dožadovat výkonu soudního rozhodnutí v jiném státě EU přímo u příslušných orgánů jiného státu EU. Například to může být stát, kde má dlužník majetek.

Dlužník, vůči němuž je usilováno o výkon rozhodnutí, se může obrátit na soud s žádostí o odepření výkonu.

Evropská unie

Další instituce

Mezinárodní organizace

Haagská konference o mezinárodním právu soukromém