Skip to main content

Hodnocení a zlepšování stávajících právních předpisů

V rámci svého programu ke zlepšování právní úpravy (REFIT) Komise nepřetržitě kontroluje, zda mají právní předpisy EU skutečně ten přínos, který od nich občané a podniky očekávají, a s jakými náklady. Ke zjednodušování právních předpisů a snižování souvisejících nákladů slouží zejména program REFIT a nástroje, jako jsou hodnocení předpisů a kontroly účelnosti.