Skip to main content

Beartais thábhachtacha

An Comhbheartas Iascaigh, an Comhbheartas Talmhaíochta, agus an Beartas Forbartha Tuaithe lena dtreoraítear bearta an Aontais in earnáil na talmhaíochta, in earnáil na forbartha tuaithe agus in earnáil an iascaigh.