Skip to main content

Kluczowe obszary polityki

Wspólna polityka rolna, wspólna polityka rybołówstwa i polityka rozwoju obszarów wiejskich nadają kierunek działaniom UE w sektorach rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa.