Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Основни политики

Общата политика в областта на рибарството, общата селскостопанска политика, политиката за развитие на селските райони насочват действията на ЕС в областта на селското стопанство, развитието на селските райони и рибарството.