Skip to main content

Belangrijkste beleidsterreinen

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het gemeenschappelijk visserijbeleid en het beleid voor plattelandsontwikkeling geven richting aan het optreden van de EU op het gebied van landbouw, plattelandsontwikkeling en visserij.