Skip to main content

Coistí agus comhairlí comhairleacha

Déanann na coistí agus na grúpaí saineolaithe comhairle a chur ar an gCoimisiún Eorpach agus cuireann siad saineolas ar fáil dó i dtaca le hábhair a bhaineann leis an gComhbheartas Talmhaíochta, le leas ainmhithe, le sábháilteacht bia agus le hiascach.