Skip to main content

Keskeiset toimintapolitiikat

Yhteinen kalastuspolitiikka, yhteinen maatalouspolitiikka ja maaseudun kehittämispolitiikka ohjaavat EU:n toimintaa näillä aloilla.