Skip to main content
ServiciuRECOVER

Grupul operativ pentru redresare și reziliență

Asumându-și sarcini de coordonare și implementare, Grupul operativ ajută Uniunea Europeană să iasă din criza provocată de COVID-19 și să facă în așa fel încât economiile statelor membre să fie mai reziliente și mai bine pregătite.

Noutăți

Responsabilități

Grupul operativ pentru redresare și reziliență (RECOVER) a fost înființat la 16 august 2020 în cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene. RECOVER răspunde de orientarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență și de coordonarea Semestrului european. Grupul operativ îi raportează președintei Comisiei, Ursula von der Leyen.

Céline Gauer este șefa RECOVER. Ea este susținută de un consilier principal, precum și de două direcții.

RECOVER lucrează în strânsă cooperare cu Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare a Comisiei, având următoarele sarcini:

  • să coordoneze sprijinul acordat statelor membre în elaborarea planurilor lor de redresare și reziliență;
  • să colaboreze cu statele membre pentru a se asigura că planurile notificate respectă cerințele de reglementare stabilite de legislație și că inițiativele propuse în materie de reformă și investiții îndeplinesc obiectivele legate de dubla tranziție verde și digitală, de redresare și reziliență;
  • să pregătească actele de punere în aplicare necesare pentru aprobarea planurilor;
  • să evalueze progresele realizate de statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a planurilor și să analizeze rapoartele periodice prevăzute de legislație;
  • să coordoneze Semestrul european în această perioadă de timp.

Informații suplimentare despre eforturile pe care le depune Comisia pentru a combate pandemia și pentru a sprijini redresarea UE.

Mecanismul de redresare și reziliență

Mecanismul de redresare și reziliență pune la dispoziție 723,8 miliarde EUR (în prețuri curente) sub formă de împrumuturi (385,8 miliarde EUR) și granturi (338 de miliarde EUR) pentru a sprijini reformele și investițiile în statele membre. Obiectivul este de a atenua impactul economic și social al pandemiei de COVID-19, de a spori sustenabilitatea și reziliența economiilor și societăților europene și de a le pregăti mai bine pentru provocările generate de tranziția verde și cea digitală. MRR a intrat în vigoare la 19 februarie 2021. Mai multe informații, ultimele noutăți și documente de referință pot fi găsite la adresa:

Mecanismul de redresare și reziliență

 

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Conducere și organizare

27 OCTOMBRIE 2022
Secretariat-General - Organisation chart
English
(408.25 KB - PDF)
Descărcați

Contact

Date de contact pentru jurnaliștii care au întrebări legate de activitatea RECOVER:

Dna Veerle Nuyts

Telefon: +32 (0) 2 29 96302

E-mail: veerle.NUYTS@ec.europa.eu

 

Date de contact pentru cetățenii care au întrebări despre activitatea RECOVER sau implementarea Mecanismului de redresare și reziliență:

EC-RECOVER@ec.europa.eu 

Nume
Grupul operativ pentru redresare și reziliență