Skip to main content

REPowerEU: energie la prețuri accesibile, sigură și durabilă pentru Europa

Acțiuni REPowerEU

Noile realități de la nivel geopolitic și de pe piața energiei ne obligă să accelerăm drastic tranziția către o energie curată și să mărim independența energetică a Europei față de furnizorii care nu sunt de încredere și față de combustibilii fosili volatili.

REPowerEU este planul Comisiei Europene menit să asigure independența Europei față de combustibilii fosili din Rusia cu mult înainte de 2030, având în vedere invadarea Ucrainei de către Rusia.

85 % dintre europeni consideră că UE ar trebui să își reducă dependența de gazul și petrolul din Rusia cât mai curând posibil, pentru a sprijini Ucraina. Acționând unitar, Europa poate realiza acest lucru mai rapid.

Planul REPowerEU stabilește o serie de măsuri menite să reducă rapid dependența de combustibilii fosili din Rusia și să accelereze tranziția verde, sporind în același timp reziliența sistemului energetic din UE. Planul se bazează pe:

Diversificare

UE colaborează cu partenerii internaționali pentru a găsi surse alternative de aprovizionare cu energie. Pe termen scurt, avem nevoie, cât mai repede posibil, de aprovizionare alternativă cu gaz, petrol și cărbune, iar în viitor vom avea nevoie și de hidrogen produs din surse regenerabile de energie.

Economisire

Toți cetățenii, toate întreprinderile și toate organizațiile pot economisi energie. Dacă facem cu toții mici schimbări comportamentale, putem avea un impact semnificativ. De asemenea, vor fi necesare măsuri de contingență pentru cazurile de întrerupere a aprovizionării.

Accelerarea trecerii la energie curată

Energia din surse regenerabile este cea mai ieftină și mai curată energie disponibilă și poate fi generată pe plan intern, reducându-ne nevoia de importuri de energie. REPowerEU va accelera tranziția verde și va stimula investițiile masive în energia din surse regenerabile. De asemenea, trebuie să dăm industriei și transporturilor mijloacele să înlocuiască mai rapid combustibilii fosili pentru a reduce emisiile și dependențele.

Energie curată

Pentru a pune capăt dependenței UE de combustibilii fosili din Rusia, va fi nevoie de o creștere masivă a energiei din surse regenerabile, de o electrificare mai rapidă și de înlocuirea combustibililor fosili în sectorul producerii energiei termice, precum și în industrie, în clădiri și în sectorul transporturilor. Tranziția către o energie curată va contribui, în timp, la scăderea prețurilor la energie și la reducerea dependenței de importuri. 

Energia din surse regenerabile este cea mai ieftină și mai curată energie disponibilă și poate fi generată pe plan intern, reducându-ne nevoia de importuri de energie. Comisia propune creșterea obiectivului UE pentru 2030 în materie de energie din surse regenerabile de la 40 % în prezent la 45 %. Planul REPowerEU ar aduce capacitățile totale de producere a energiei din surse regenerabile la 1 236 GW până în 2030, comparativ cu 1 067 GW până în 2030, cât era preconizat în cadrul pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55” pentru anul 2030.

Strategia UE privind energia solară va stimula dezvoltarea energiei fotovoltaice. În cadrul planului REPowerEU, această strategie urmărește să pună în funcțiune, până în 2025, peste 320 GW de energie solară fotovoltaică nou instalată, mai mult decât dublul nivelului actual, și circa 600 GW până în 2030. Aceste capacități suplimentare concentrate pe viitorul apropiat vor înlocui consumul anual a 9 miliarde de metri cubi de gaze naturale până în 2027.

Industrii ecologice

Înlocuirea cărbunelui, a petrolului și a gazelor în procesele industriale va contribui la reducerea dependenței de combustibilii fosili din Rusia. În același timp, va favoriza tranziția către surse de energie mai curate, va consolida competitivitatea industrială și va promova poziția de lider tehnologic a Europei în lume. 

 • Electrificarea, eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie i-ar putea permite industriei să economisească 35 de miliarde de metri cubi de gaze naturale până în 2030, dincolo de obiectivele pachetului „Pregătiți pentru 55”
 • Cele mai mari reduceri la consumul de gaz, de aproape 22 de miliarde de metri cubi, ar putea fi realizate de sectoarele mineralelor nemetalice, al cimentului, al sticlei și ceramicii, al producției de substanțe chimice și al rafinăriilor
 • Se preconizează că aproximativ 30 % din producția siderurgică primară a UE va fi decarbonizată pe baza hidrogenului din surse regenerabile până în 2030

Sectorul industrial va juca, de asemenea, un rol esențial în intensificarea producției de echipamente și componente necesare pentru transformarea rapidă a sistemului nostru energetic.

Economii de energie

Economisirea energiei este modalitatea cea mai ieftină, mai sigură și mai curată de a ne reduce dependența de importurile de combustibili fosili din Rusia. Noi toți – de la consumatori și întreprinderi la toate sectoarele industriale – ne putem implica ușor în reducerea consumului de energie. Pe lângă măsurile de eficiență energetică, acțiunile noastre individuale vor avea un impact pozitiv asupra prețurilor – reducând în mod direct facturile la energie, făcând economia mai rezilientă și accelerând tranziția UE către o energie curată.

Există multe modalități prin care putem limita consumul de energie în viața noastră de zi cu zi, de exemplu:

 • reducând temperaturile de încălzire/utilizând în mai mică măsură aerul condiționat
 • utilizând mai eficient aparatele de uz casnic
 • conducând vehiculele într-un mod mai economic
 • utilizând mai frecvent transportul public și mobilitatea activă
 • stingând luminile

Toți consumatorii de energie trebuie să afle unde și cum își pot reduce consumul. Comisia va veni în sprijinul cetățenilor cu informații specifice pentru a-i ajuta să facă alegeri în cunoștință de cauză, precum și achiziții eficiente din punct de vedere energetic. 

De asemenea, colaborăm cu organizații precum Agenția Internațională a Energiei, cu statele membre și cu autoritățile locale pentru a identifica și promova cele mai eficiente acțiuni de economisire a energiei.

Finanțarea planului REPowerEU

Sunt necesare investiții suplimentare în valoare de 210 miliarde EUR până în 2027 pentru a elimina treptat importurile de combustibili fosili din Rusia, pentru care contribuabilii europeni plătesc în prezent aproape 100 de miliarde EUR pe an. 

Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) este un instrument central în punerea în aplicare a planului REPowerEU, oferind finanțare suplimentară din partea UE. Statele membre ar trebui să adauge un capitol dedicat REPowerEU în cadrul planurilor lor de redresare și reziliență pentru a direcționa investițiile către obiectivele prioritare ale REPowerEU și pentru a întreprinde reformele necesare.

Ele pot utiliza restul împrumuturilor MRR (în prezent 225 de miliarde EUR) și noile granturi MRR finanțate din veniturile obținute prin comercializarea certificatelor de emisii ETS, deținute în prezent în rezerva pentru stabilitatea pieței, care reprezintă 20 de miliarde EUR.

Alte surse de finanțare a REPowerEU includ:

 • Fondurile politicii de coeziune
 • Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
 • Mecanismul pentru interconectarea Europei
 • Fondul pentru inovare
 • Finanțarea națională și europeană în sprijinul obiectivelor REPowerEU
 • Măsuri fiscale naționale
 • Investiții private
 • Banca Europeană de Investiții

Colaborarea cu partenerii internaționali

Dorim să construim parteneriate pe termen lung, reciproc avantajoase, care să stimuleze obținerea de energie din surse regenerabile, să sporească eficiența energetică în întreaga lume și să faciliteze cooperarea în domeniul tehnologiilor ecologice și al inovării. Noua Platformă energetică a UE va juca un rol esențial în gruparea cererii, coordonarea utilizării infrastructurii, negocierea cu partenerii internaționali și pregătirea pentru achiziții comune de gaze și hidrogen.

Acțiuni:

 • Creșterea livrărilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA și Canada și a celor de GNL și gaze naturale din Norvegia
 • Intensificarea cooperării cu Azerbaidjan, în special în ceea ce privește coridorul sudic de gaze
 • Acorduri politice cu diverși furnizori de gaze, cum ar fi Egiptul și Israelul, pentru a spori aprovizionarea cu GNL
 • Relansarea dialogului în domeniul energiei cu Algeria
 • Continuarea cooperării cu marii producători din Golf, inclusiv cu Qatarul, precum și cu Australia
 • Coordonarea cu cumpărători de gaze precum Japonia, China și Coreea
 • Explorarea potențialului în materie de exporturi al unor țări din Africa Subsahariană precum Nigeria, Senegal și Angola

De asemenea, UE va continua să colaboreze cu G7, G20 și cu alte foruri internaționale, inclusiv cu OPEC și AIE, pentru a asigura buna funcționare a piețelor mondiale ale petrolului.

Calendar

 1. 14 decembrie 2022

  Parlamentul European și Consiliul ajung la un acord politic privind finanțarea REPowerEU, care prevede posibilitatea ca statele membre să includă capitole referitoare la REPowerEU în planurile lor de redresare și reziliență

 2. 9 decembrie 2022

  Se lansează o nouă alianță industrială pentru a stimula energia solară și securitatea energetică a UE

 3. 9 noiembrie 2022

  Comisia intensifică tranziția verde pentru a reduce aprovizionarea cu gaze din Rusia, accelerând procesele de autorizare a surselor regenerabile de energie

 4. 26 iulie 2022

  Pe baza propunerii Comisiei, Consiliul ajunge la un acord pentru a asigura o reducere ordonată și coordonată a consumului de gaze în întreaga UE, în vederea pregătirii pentru iarna următoare.

 5. 20 iulie 2022

  Să economisim gazele pentru siguranță la iarnă: Comisia propune un plan de reducere a cererii de gaze pentru a pregăti UE în eventualitatea întreruperii aprovizionării cu gaz.

 6. 18 iulie 2022

  UE și Azerbaidjan semnează un nou memorandum de înțelegere privind un parteneriat strategic în domeniul energiei, care pune bazele unui parteneriat pe termen lung privind eficiența energetică și energia curată. În acest fel, capacitatea coridorului sudic al gazelor va fi dublată pentru a furniza către UE cel puțin 20 de miliarde de metri cubi anual până în 2027.

 7. 15 iulie 2022

  Comisia aprobă „PIIEC Hy2Tech”, primul proiect important de interes european comun în sectorul hidrogenului. Proiectul vizează dezvoltarea de tehnologii inovatoare pentru lanțul valoric al hidrogenului în vederea decarbonizării proceselor industriale și a mobilității. Sunt implicate 35 de întreprinderi și 41 de proiecte din 15 state membre.

 8. 27 iunie 2022

  Sunt adoptate noi norme privind stocarea gazelor. Ele vor consolida securitatea aprovizionării cu gaze a UE pentru iernile următoare. În special, noile norme le vor impune statelor membre ale UE să umple instalațiile de stocare la un nivel de 80 % din capacitate până în luna noiembrie a acestui an – și până la un nivel de 90 % în anii următori.

 9. 23 iunie 2022

  UE și Norvegia convin să își aprofundeze parteneriatul pentru a spori aprovizionarea cu gaze pe termen scurt și lung, pentru a aborda prețurile ridicate la energie și pentru a consolida cooperarea în domeniul energiei curate, inclusiv în ceea ce privește hidrogenul.

 10. 17 iunie 2022

  UE, Statele Unite ale Americii și alte 11 țări lansează Parcursul energetic în vederea îndeplinirii angajamentului mondial referitor la metan („Global Methane Pledge Energy Pathway”), pentru a impulsiona reducerea emisiilor de metan în sectorul petrolului și al gazelor, promovând atât progresele în domeniul combaterii schimbărilor climatice, cât și securitatea energetică.

 11. 15 iunie 2022

  UE, Egiptul și Israelul semnează un memorandum trilateral de înțelegere pentru exportul de gaze naturale către Europa. Gazele naturale din Israel, Egipt și din alte surse din regiunea est-mediteraneeană vor fi expediate către Europa prin infrastructura de export de GNL a Egiptului.

 12. 25 mai 2022

  Comisia instituie Grupul operativ al Platformei energetice a UE pentru a asigura alternative de aprovizionare.

 13. 18 mai 2022

  Comisia prezintă REPowerEU, un plan menit să reducă rapid dependența de combustibilii fosili din Rusia și să accelereze tranziția verde.

Documente

 • Communication

REPowerEU related documents

A clear and complete repository of the thematic areas that are shaping the REPowerEU initiative

17 MAI 2022
Questions and answers about REPOwerEU
English
(5.95 KB - HTML)
Descărcați
17 MAI 2022
Factsheet: REPowerEU actions
English
(5.95 KB - HTML)
Descărcați
17 MAI 2022
Factsheet: Financing REPowerEU
English
(5.95 KB - HTML)
Descărcați
17 MAI 2022
Factsheet: Clean energy
English
(5.95 KB - HTML)
Descărcați
17 MAI 2022
Factsheet: Energy savings
English
(5.95 KB - HTML)
Descărcați
17 MAI 2022
Factsheet: International energy strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Descărcați