Skip to main content

Služobné normy a zásady

Komisia sa pri svojej činnosti riadi niekoľkými zásadami: transparentnosť, jazykové pokrytie, digitálna transformácia, životné prostredie, rovnaké príležitosti a etické správanie.

Dokumenty

Governance in the European Commission

The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.