Skip to main content

Excellentie en vertrouwen in kunstmatige intelligentie

Betrouwbare KI kan veel voordelen opleveren, zoals betere gezondheidszorg, schoner en goedkoper vervoer, efficiëntere productiemethoden en goedkopere en duurzamere energie.

EU en KI

Het omvat acties die de excellentie op het gebied van KI stimuleren en regels die garanderen dat we op deze technologie kunnen vertrouwen.

De verordening met betrekking tot een Europese aanpak van kunstmatige intelligentie en de actualisering van het gecoördineerd plan inzake KI zullen de veiligheid en de grondrechten van mensen en bedrijven garanderen, en tegelijk ook de investeringen en innovatie in de hele EU stimuleren.

Vertrouwen kweken via het allereerste rechtskader voor KI

De Commissie stelt nieuwe regels voor die moeten garanderen dat in de EU toegepasye KI-systemen veilig, transparant, ethisch verantwoord en vrij van voordelen zijn en door mensen gecontroleerd worden. Daarom worden ze ingedeeld naar risico: 

Onaanvaardbaar

Alles wat als een duidelijke bedreiging voor EU-burgers wordt beschouwd, wordt verboden: van sociale scoringtoepassingen van overheden tot spraakgestuurd speelgoed dat risicogedrag van kinderen aanmoedigt

Hoog risico

Beperkt risico

Voor AI-systemen zoals chatbots gelden minimale transparantieverplichtingen zodat de contentgebruikers van die systemen zelf met kennis van zaken kunnen beslissen of ze de applicatie al of niet gaan of blijven gebruiken.

Minimaal risico

Gratis applicaties, zoals op KI gebaseerde videogames of spamfilters. De overgrote meerderheid van KI-systemen valt in deze categorie, waarvoor de nieuwe regels geen gevolgen hebben omdat ze geen enkel of slechts een uiterst klein risico vormen voor de rechten of veiligheid van de burger.

Nieuwe regels voor leveranciers van KI-systemen met een hoog risico

Stap 1

Ontwikkeling van een KI-systeem met een hoog risico

Stap 2

Het systeem moet een conformiteitsbeoordeling ondergaan en aan specifieke KI-eisen voldoen. Soms is hier een aangemelde instantie bij betrokken

Stap 3

Registratie van het autonome KI-systeem in een EU-databank

Stap 4

De fabrikant moet een conformiteitsverklaring ondertekenen en op het KI-systeem de CE-markering aanbrengen, waarna het systeem op de markt kan worden gebracht

Bij aanzienlijke veranderingen in de levenscyclus van het KI-systeem, moet de procedure vanaf stap 2 worden herhaald.

Ook wanneer het eenmaal op de markt is, wordt er nog toezicht op zo'n KI-systeem gehouden, zowel door de autoriteiten belast met het markttoezicht als door de gebruikers en de leveranciers zelf. Leveranciers en gebruikers zijn verplicht ernstige incidenten en storingen te melden.

Excellentie bevorderen

In 2018 hebben de Commissie en de EU-lidstaten met het "gecoördineerd plan inzake KI" de eerste stap gezet om hun krachten te bundelen. Dat plan vormde de basis voor nationale strategieën en beleidsontwikkelingen.

Met de actualisering van dit plan in 2021 wordt de strategie vertaald naar concrete acties, maar tegelijk ook afgestemd op de prioriteiten ten aanzien van de digitale en de groene transitie van de Commissie en op de respons op de coronapandemie. 

Door van lab tot markt de excellentie op KI-gebied te bevorderen, mikt het gecoördineerd plan op versneld investeren in KI om de KI-strategieën tijdig te kunnen uitrollen en het KI-beleid in de hele EU op elkaar af te stemmen.

Het plan van de Commissie voorziet daarom in:

  • een publiek-privaat partnerschap voor kunstmatige intelligentie, data en robotica om voor Europa een gemeenschappelijke strategische onderzoeks-, innovatie en uitrolagenda vast te stellen, uit te voeren en te financieren
  • aanvullende netwerken van KI-kenniscentra om de uitwisseling van kennis en expertise, de samenwerking met de industrie, en de diversiteit en inclusie te bevorderen
  • test- en experimenteerfaciliteiten voor het experimenteren met en testen van geavanceerde technologie in de praktijk
  • digitale-innovatiehubs en one-stop-shops voor toegang tot technische expertise en experimenten, zodat bedrijven kunnen testen voor ze besluiten om te investeren
  • een on-demandplatform voor KI dat als centrale toolbox fungeert voor KI-hulpmiddelen (expertise, algoritmes, software frameworks, ontwikkelingstools enz.) die de industrie en de overheid nodig hebben

KI-projecten met financiële steun van de EU

 

De EU heeft al diverse KI-projecten gefinancierd die oplossingen bieden in alle sectoren van de samenleving, van landbouw tot gezondheidszorg, maakindustrie en vervoer.

Drie voorbeelden van gebieden waarop KI -technologie zich als bijzonder nuttig heeft bewezen, zijn gezondheid, milieu en de strijd tegen desinformatie.

Neuro-revalidatie voor COVID-19-patiënten op de intensieve zorg

Het CDAC-project heeft bijgedragen tot de ontwikkeling en klinische validering van innovatieve technologie die in heel Europa al is gebruikt bij de revalidatie van meer dan 3000 patiënten met een beroerte.

Andere door de EU gefinancierde projecten op gezondheidsgebied

Slimme sensoren helpen de groeiende wereldbevolking van voedsel te voorzien

Bij het ANTARES-project wordt slimme sensor- en big data-technologie ontwikkeld die boeren helpt meer voedsel te produceren op een manier die duurzaam is voor de samenleving, het boereninkomen en het milieu.

Andere door de EU gefinancierde projecten op dit gebied

Online-instrumenten voor factchecking en het ontkrachten van desinformatie

WeVerify biedt verificatiesystemen zoals plug-ins die factcheckers, journalisten, mensenrechtenactivisten en burgers kunnen helpen om onlinevideo’s en onlinebeelden te ontkrachten en te factchecken.

Andere door de EU gefinancierde projecten ter bestrijding van desinformatie

Voordelen van KI

De EU kan een wereldleider worden op het gebied van veilige kunstmatige intelligentie. Met goede regulering op basis van mensenrechten en fundamentele waarden kan de EU een KI-systeem ontwikkelen dat mensen, bedrijven en overheden veel voordelen oplevert.

Burgers

Betere gezondheidszorg, veiliger en schoner vervoer en betere openbare diensten

Bedrijven

Vernieuwende producten en diensten, bijvoorbeeld op het vlak van energie, veiligheid en gezondheidszorg; hogere productiviteit en efficiëntere productie

Overheden

Goedkopere en duurzamere diensten voor o.a. vervoer, energie en afvalbeheer

KI en de EU in cijfers

€ 1 miljard

De Commissie wil jaarlijks 1 miljard euro uit het budget van de programma's Digitaal Europa en Horizon Europa in KI investeren.

€ 20 miljard

De EU wil dit decennium minstens 20 miljard euro per jaar aan investeringen in KI aantrekken. De faciliteit voor herstel en veerkracht moet dit investeringstempo nog verhogen om dit bedrag nog te overtreffen.

> 25%

van alle industriële en huishoudelijke robots worden in Europa geproduceerd.

Documenten

 

21 APRIL 2021
Communication on Fostering a European approach to Artificial Intelligence
English
(HTML)
Downloaden

 

21 APRIL 2021
Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence
English
(HTML)
Downloaden

 

21 APRIL 2021
Coordinated Plan on Artificial Intelligence - 2021 Review
English
(HTML)
Downloaden

 

21 APRIL 2021
Proposal for a Regulation on machinery products
English
(4.77 KB - JSON)
Downloaden

 

19 FEBRUARI 2020
Witboek over kunstmatige intelligentie — een Europese benadering op basis van excellentie en vertrouwen
Nederlands
(899.06 KB - PDF)
Downloaden

 

19 FEBRUARI 2020
Factsheet: Excellence and Trust in Artificial Intelligence
English
(5.95 KB - HTML)
Downloaden

 

19 FEBRUARI 2020
Verslag over de gevolgen van kunstmatige intelligentie, het internet der dingen en robotica op het gebied van veiligheid en aansprakelijkheid
Nederlands
(224.58 KB - HTML)
Downloaden