Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αριστεία και εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη

Μια αξιόπιστη ΤΝ μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη, όπως, καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, ασφαλέστερες και καθαρότερες μεταφορές, αποδοτικότερη μεταποίηση και φθηνότερη και πιο βιώσιμη ενέργεια.

ΕΕ και ΤΝ

Γι’ αυτόν τον λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ορισμένες δράσεις για την προώθηση της αριστείας στον τομέα της ΤΝ, καθώς και κανόνες που διασφαλίζουν την αξιοπιστία της τεχνολογίας.

Ο κανονισμός σχετικά με μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη και η επικαιροποίηση του συντονισμένου σχεδίου για την τεχνητή νοημοσύνη θα εγγυώνται την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων, και παράλληλα θα ενισχύουν τις επενδύσεις και την καινοτομία σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω του πρώτου νομικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη

Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα ΤΝ που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ είναι ασφαλή, διαφανή, δεοντολογικά, αμερόληπτα και υπό ανθρώπινο έλεγχο. Ως εκ τούτου, κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον κίνδυνο: 

Μη αποδεκτού κινδύνου

Όλα τα συστήματα που θεωρείται ότι συνιστούν σαφή απειλή για τους πολίτες της ΕΕ θα απαγορεύονται: από την κοινωνική βαθμολόγηση εκ μέρους κυβερνήσεων έως τα παιχνίδια με φωνητικό βοηθό που παροτρύνουν παιδιά σε επικίνδυνη συμπεριφορά.

Υψηλού κινδύνου

Περιορισμένου κινδύνου

Συστήματα ΤΝ, όπως τα διαλογικά ρομπότ, υπόκεινται σε ελάχιστες υποχρεώσεις διαφάνειας, ώστε όσοι αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο να είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Στη συνέχεια, ο χρήστης θα μπορεί να αποφασίσει να συνεχίσει ή να διακόψει τη χρήση της εφαρμογής.

Ελάχιστου κινδύνου

Ελεύθερη χρήση εφαρμογών όπως τα βιντεοπαιχνίδια που βασίζονται στην ΤΝ ή τα φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Η συντριπτική πλειονότητα των συστημάτων ΤΝ εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, την οποία δεν αφορούν οι νέοι κανόνες δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα συστήματα ενέχουν ελάχιστο ή μηδενικό κίνδυνο για τα δικαιώματα ή την ασφάλεια των πολιτών.

Νέοι κανόνες για παρόχους συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου

Στάδιο 1

Ανάπτυξη συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου

Στάδιο 2

Υποχρεωτική αξιολόγηση της συμμόρφωσης και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ΤΝ Όσον αφορά ορισμένα συστήματα, εμπλοκή κοινοποιημένου οργανισμού

Στάδιο 3

Καταχώριση αυτόνομων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης σε βάση δεδομένων της ΕΕ

Στάδιο 4

Υποχρεωτική υπογραφή δήλωσης συμμόρφωσης και επισήμανση του συστήματος ΤΝ με το σήμα CE Το σύστημα μπορεί πλέον να διατεθεί στην αγορά

Εάν επέλθουν ουσιαστικές αλλαγές στον κύκλο ζωής του συστήματος ΤΝ, γίνεται επιστροφή στο στάδιο 2

Μόλις το σύστημα ΤΝ κυκλοφορήσει στην αγορά, οι αρχές θα είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, οι χρήστες θα διασφαλίζουν την ανθρώπινη εποπτεία και παρακολούθηση, ενώ οι πάροχοι θα θέτουν σε λειτουργία ένα σύστημα παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Οι πάροχοι και οι χρήστες θα αναφέρουν επίσης σοβαρά περιστατικά και δυσλειτουργίες.

Τόνωση της αριστείας στον τομέα της ΤΝ

Το 2018 η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ έκαναν το πρώτο βήμα ενώνοντας τις δυνάμεις τους μέσω ενός συντονισμένου σχεδίου για την ΤΝ, το οποίο έθεσε τα θεμέλια για εθνικές στρατηγικές και εξελίξεις πολιτικής.

Η επικαιροποίηση του 2021 του συντονισμένου σχεδίου για την τεχνητή νοημοσύνη θέτει στο προσκήνιο τη στρατηγική και ευθυγραμμίζεται με τις ψηφιακές και τις «πράσινες» προτεραιότητες της Επιτροπής, καθώς και με την αντίδραση της Ευρώπης στην πανδημία του κορονοϊού. 

Προωθώντας την αριστεία στον τομέα της ΤΝ, από το εργαστήριο έως την αγορά, το συντονισμένο σχέδιο προτείνει ένα όραμα που αφορά την επιτάχυνση των επενδύσεων σε ΤΝ, την ανάληψη δράσης για την έγκαιρη υλοποίηση των στρατηγικών ΤΝ και την ευθυγράμμιση των πολιτικών ΤΝ σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, η Επιτροπή σχεδιάζει να δημιουργήσει:

  • μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την ΤΝ, τα δεδομένα και τη ρομποτική, με σκοπό τον καθορισμό, την υλοποίηση και την επένδυση σε ένα κοινό στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας και ανάπτυξης για την Ευρώπη
  • πρόσθετα δίκτυα κέντρων αριστείας στον τομέα της ΤΝ, με σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, την ανάπτυξη συνεργασίας με τη βιομηχανία και την ενίσχυση της πολυμορφίας και της ένταξης
  • εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού, με σκοπό τη διεξαγωγή πειραμάτων και δοκιμών προηγμένης τεχνολογίας σε πραγματικά περιβάλλοντα
  • κόμβους ψηφιακής καινοτομίας, υπηρεσίες μίας στάσης για την πρόσβαση σε τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και πειραματισμό, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να «δοκιμάζουν προτού επενδύσουν»
  • μια πλατφόρμα ΤΝ κατά παραγγελία ως μια κεντρική ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη πόρων ΤΝ (π.χ. εμπειρογνωσία, αλγόριθμοι, πλαίσια λογισμικού, αναπτυξιακά εργαλεία) που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τη βιομηχανία και τον δημόσιο τομέα

Έργα ΤΝ που χρηματοδοτεί η ΕΕ

 

Η ΕΕ έχει ήδη χρηματοδοτήσει διάφορα έργα ΤΝ τα οποία προσφέρουν λύσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, από τη γεωργία έως την υγειονομική περίθαλψη, τη μεταποίηση ή τις μεταφορές.

Για παράδειγμα, τρεις τομείς στους οποίους η χρήση της τεχνολογίας ΤΝ υπήρξε ιδιαίτερα επωφελής είναι οι τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης.

Νευροαποκατάσταση που συμβάλλει στην ανάρρωση ασθενών σε μονάδες εντατικής θεραπείας λόγω της νόσου COVID-19

Το έργο CDAC συνέβαλε στην ανάπτυξη και την κλινική επικύρωση καινοτόμων τεχνολογιών που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση 3 000 και πλέον ασθενών που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Περισσότερα έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ στον τομέα της υγείας

Έξυπνοι αισθητήρες που βοηθούν στη σίτιση του αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού

Το έργο ANTARES αναπτύσσει τεχνολογίες έξυπνων αισθητήρων και μαζικών δεδομένων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους γεωργούς να παράγουν περισσότερα τρόφιμα με τρόπο βιώσιμο για την κοινωνία, τα γεωργικά εισοδήματα και το περιβάλλον.

Περισσότερα έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ στον τομέα αυτό

Διαδικτυακά εργαλεία ελέγχου γεγονότων και διάψευσης

Το WeVerify παρέχει συστήματα επαλήθευσης, π.χ. προσθήκες (plugin), που μπορούν να βοηθήσουν τους ελεγκτές γεγονότων, τους δημοσιογράφους, τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους πολίτες να απορρίπτουν και να ελέγχουν γεγονότα σχετικά με βίντεο και εικόνες στο διαδίκτυο.

Περισσότερα έργα για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ

Οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης

Η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να καταστεί παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη στην ασφαλή τεχνητή νοημοσύνη. Με την ανάπτυξη ενός ισχυρού κανονιστικού πλαισίου που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αξίες, η ΕΕ μπορεί να αναπτύξει ένα σύστημα ΤΝ επωφελές για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις.

Πολίτες

Καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, ασφαλέστερες και καθαρότερες μεταφορές και βελτιωμένες δημόσιες υπηρεσίες

Επιχειρήσεις

Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, για παράδειγμα, στους τομείς της ενέργειας, της ασφάλειας, της υγειονομικής περίθαλψης· υψηλότερη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότερη μεταποίηση

Κυβερνήσεις

Φτηνότερες και πιο βιώσιμες υπηρεσίες, όπως μεταφορές, ενέργεια και διαχείριση αποβλήτων

Η ΤΝ και η ΕΕ σε αριθμούς

1 δισ. ευρώ

Η Επιτροπή σχεδιάζει να επενδύει 1 δισ. ευρώ ετησίως σε ΤΝ μέσω των προγραμμάτων Ψηφιακή Ευρώπη και Ορίζων Ευρώπη.

20 δισ. ευρώ

Στόχος είναι η προσέλκυση συνολικών επενδύσεων στην TN ύψους πάνω από 20 δισ. ευρώ ετησίως αυτήν τη δεκαετία. Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα συμβάλει στην επιτάχυνση των επενδύσεων και στην υπέρβαση αυτού του στόχου.

> 25 %

του συνόλου των βιομηχανικών και προσωπικών ρομπότ παράγεται στην Ευρώπη.

Έγγραφα

 

21 ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2021
Communication on Fostering a European approach to Artificial Intelligence
English
(HTML)
Τηλεφόρτωση

 

21 ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2021
Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence
English
(HTML)
Τηλεφόρτωση

 

21 ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2021
Coordinated Plan on Artificial Intelligence - 2021 Review
English
(HTML)
Τηλεφόρτωση

 

21 ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2021
Proposal for a Regulation on machinery products
English
(4.77 KB - JSON)
Τηλεφόρτωση

 

19 ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2020
Λευκή Βίβλος για την Τεχνητή Νοημοσύνη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης
ελληνικά
(1 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

 

19 ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2020
Factsheet: Excellence and Trust in Artificial Intelligence
English
(5.95 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση

 

19 ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2020
Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των πραγμάτων και της ρομποτικής στην ασφάλεια και την ευθύνη
ελληνικά
(293.43 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση