Skip to main content

Odličnost in zaupanje v umetno inteligenco

Zaupanja vredna umetna inteligenca prinaša številne prednosti, denimo boljše zdravstveno varstvo, varnejše in čistejše načine prevoza, učinkovitejšo proizvodnjo ter cenejšo in bolj trajnostno energijo.

EU in umetna inteligenca

Evropska komisija je zato predlagala sklop ukrepov za spodbujanje odličnosti v umetni inteligenci ter pravila za zagotavljanje zaupanja vredne tehnologije.

Uredba o evropskem pristopu k umetni inteligenci in posodobitev usklajenega načrta za umetno inteligenco bosta zagotovili varnost in temeljne pravice ljudi in podjetij ter hkrati okrepili naložbe in inovacije v državah EU.

Krepitev zaupanja s prvim pravnim okvirom o umetni inteligenci

Komisija predlaga nova pravila za zagotovitev, da so sistemi umetne inteligence v EU varni, pregledni, etični, nepristranski in pod človeškim nadzorom. Zato jih razvršča glede na tveganje: 

Nesprejemljivo tveganje

Vse, kar se šteje za očitno grožnjo za državljane EU, bo prepovedano: od „družbenega točkovanja“ vlad do igrač z glasovnim upravljanjem, ki spodbujajo k nevarnemu ravnanju otrok.

Visoko tveganje

Omejeno tveganje

Za sisteme umetne inteligence, kot so klepetalni boti, veljajo zelo majhne obveznosti preglednosti, ki naj bi omogočile, da se lahko osebe, ki so v stiku z vsebino, informirano odločajo. Uporabnik se lahko nato odloči, ali bo nadaljeval ali se umaknil.

Zelo majhno tveganje

Prosta uporaba aplikacij, kot so videoigre, podprte z omogočeno umetno inteligenco, ali filtri za neželeno e-pošto. V to kategorijo spada velika večina sistemov umetne inteligence, kjer se nova pravila ne uporabljajo, saj je pri teh sistemih tveganje za pravice ali varnost državljanov zelo majhno ali pa ga sploh ni.

Nova pravila za ponudnike sistemov umetne inteligence z visokim tveganjem

1. korak

Začetek razvoja sistema umetne inteligence z visokim tveganjem.

2. korak

Opraviti je treba postopek ugotavljanja skladnosti in zagotoviti skladnost z zahtevami glede umetne inteligence. Pri nekaterih sistemih je vključen priglašeni organ.

3. korak

Registracija samostojnih sistemov umetne inteligence v podatkovni zbirki EU.

4. korak

Izjava o skladnosti mora biti podpisana, sistem umetne inteligence pa opremljen z oznako CE. Sistem se lahko da na trg.

Če v življenjskem ciklu sistema umetne inteligence pride do bistvenih sprememb, se vrnite na 2. korak.

Ko je sistem umetne inteligence na trgu, so organi odgovorni za spremljanje na trgu, uporabniki zagotavljajo človeški nadzor in spremljanje, ponudniki pa imajo vzpostavljen sistem spremljanja po dajanju na trg. Ponudniki in uporabniki bodo poročali tudi o resnih zapletih in nepravilnem delovanju.

Spodbujanje odličnosti na področju umetne inteligence

Komisija in države članice EU so leta 2018 naredile prvi korak in združile moči v usklajenem načrtu za umetno inteligenco, ki je pomagal postaviti temelje za nacionalne strategije in razvoj politik.

S posodobitvijo usklajenega načrta za umetno inteligenco leta 2021 se je strategija začela izvajati. Hkrati je bila usklajena z digitalnimi in zelenimi prednostnimi nalogami ter odzivom Evrope na pandemijo koronavirusa. 

Usklajeni načrt s spodbujanjem odličnosti umetne inteligence od laboratorija do trga predstavlja vizijo za pospešitev naložb v umetno inteligenco, spodbujanje pravočasnega izvajanja strategij za umetno inteligenco ter uskladitev politik o umetni inteligenci na ravni EU.

Komisija namerava v sklopu teh prizadevanj vzpostaviti:

  • javno-zasebno partnerstvo za umetno inteligenco, podatke in robotiko za opredelitev in izvajanje skupnega strateškega programa za raziskave, inovacije in uvajanje za Evropo ter naložbe v program
  • dodatne mreže centrov odličnosti za umetno inteligenco za spodbujanje izmenjave znanja in strokovnih izkušenj, krepitev sodelovanja z industrijo ter spodbujanje raznolikosti in vključenosti
  • centre za testiranje in eksperimentiranje za preskušanje najsodobnejše tehnologije v realnih okoljih
  • vozlišča za digitalne inovacije – enotne vstopne točke za zagotavljanje dostopa do tehničnega strokovnega znanja in poskusov, da lahko podjetja „testirajo pred naložbo“
  • platformo za umetno inteligenco na zahtevo kot osrednji evropski nabor virov umetne inteligence (npr. strokovnega znanja, algoritmov, programskih ogrodij in razvojnih orodij) za uporabo v industriji in javnem sektorju

Projekti na področju umetne inteligence, ki jih financira EU

 

EU že financira različne projekte umetne inteligence, ki ponujajo rešitve na vseh področjih družbe, od kmetijstva do zdravstvenega varstva, proizvodnje ali prometa.

Uporaba tehnologije umetne inteligence je še posebej koristna na treh področjih: zdravje, okolje in boj proti dezinformacijam.

Nevrorehabilitacija za pomoč pri okrevanju bolnikov s COVID-19, ki potrebujejo intenzivno nego

Projekt CDAC je prispeval k razvoju in klinični validaciji inovativnih tehnologij, ki so bile uporabljene pri rehabilitaciji že več kot 3 000 bolnikov po možganski kapi v Evropi.

Več projektov na področju zdravja, ki jih financira EU

Pametni senzorji za pomoč pri preskrbi z rastočim svetovnim prebivalstvom

Projekt ANTARES razvija tehnologijo na področju pametnih senzorjev in velepodatkov, s katero bodo kmeti lahko pridelovali hrano na način, ki bo trajnosten za družbo, njihov prihodek in okolje.

Več projektov na tem področju, ki jih financira EU

Spletna orodja za preverjanje in razkrivanje dejstev

WeVerify ponuja sisteme za preverjanje, kot je vtičnik, ki lahko preverjevalcem dejstev, novinarjem, zagovornikom človekovih pravic in državljanom pomagajo razkrivati lažne novice ter preverjati videoposnetke in slike na spletu.

Več projektov o boju proti dezinformacijam, ki jih financira EU

Prednosti umetne inteligence

EU ima potencial, da na področju varne umetne inteligence postane vodilna v svetu. EU lahko z vzpostavitvijo trdnega regulativnega okvira na podlagi človekovih pravic in temeljnih vrednot razvije sistem umetne inteligence, ki bo koristil državljanom, podjetjem in vladam.

Državljani

Boljše zdravstveno varstvo, varnejši in čistejši promet ter boljše javne storitve

Podjetja

Inovativni izdelki in storitve, denimo na področju energetike, varnosti, zdravstvenega varstva; večja produktivnost in učinkovitejša proizvodnja

Državne uprave

Cenejše in bolj trajnostne storitve, kot so storitve v prometu, energetske storitve in storitve ravnanja z odpadki

Umetna inteligenca in EU – podatki

1 milijarda evrov

Komisija namerava iz programa za digitalno Evropo in Obzorje Evropa nameniti 1 milijardo evrov letno za umetno inteligenco.

20 milijard evrov

Cilj je v tem desetletju v EU privabiti skupne naložbe v umetno inteligenco v višini več kot 20 milijard evrov na leto. Mehanizem za okrevanje in odpornost bo pomagal pospešiti naložbe in preseči ta cilj.

> 25 %

vseh industrijskih in osebnih storitvenih robotov se proizvede v Evropi.

Dokumenti

 

21 APRIL 2021
Communication on Fostering a European approach to Artificial Intelligence
English
(HTML)
Prenesi

 

21 APRIL 2021
Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence
English
(HTML)
Prenesi

 

21 APRIL 2021
Coordinated Plan on Artificial Intelligence - 2021 Review
English
(HTML)
Prenesi

 

21 APRIL 2021
Proposal for a Regulation on machinery products
English
(4.77 KB - JSON)
Prenesi

 

19 FEBRUAR 2020
Bela knjiga o umetni inteligenci Evropski pristop k odličnosti in zaupanju
slovenščina
(897.96 KB - PDF)
Prenesi

 

19 FEBRUAR 2020
Factsheet: Excellence and Trust in Artificial Intelligence
English
(5.95 KB - HTML)
Prenesi

 

19 FEBRUAR 2020
Poročilo o vprašanjih varnosti in odgovornosti, ki jih sprožajo umetna inteligenca, internet stvari in robotika
slovenščina
(223.61 KB - HTML)
Prenesi